Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi vant i Trondheim!

Vårt prosjekt JORDNÆRT er vinner av parallelloppdraget for Brøset Nord!
Juryen skriver: Forslaget viser et meget godt hovedgrep og en tydelig, bærende idé gjennom hele prosjektet, som videreføres helt ned til den arkitektoniske utformingen.
Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å skape et attraktivt bomiljø i Trondheims nye, fremtidsretta, klimavennlige bydel Brøset!
Landskap: Atsite
Energi og miljø: Norconsult
Personvern og cookies