Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi vant på Fornebu!

Dyrvik  Arkitekter har vunnet arkitektkonkurransen om Fornebu 9.4 sammen med Transborder Studio, SLA og Bollinger og Grohmann med prosjektet Fornebuhagen.

Fornebu 9.4 er et område på ca 500 daa lokalisert mellom Nansenparken og Fornebu. Forslaget vårt etablerer en stor felles hage, som et grønt byrom alle boligene forholder seg til. I felleshagen kan man dyrke, sosialisere, dele, bytte og rekreere. Denne hagen er det første som etableres i bydelen, og innholdet skal vokse i takt med utbyggingen. Fornebuhagen er et Futurebuilt-prosjekt med høye miljøambisjoner, for byggeriet, for mobilitetsprinsipper og ikke minst for å muliggjøre en bærekraftig livsstil. Prosjektet inneholder 750 boliger, både leiligheter og rekkehus.

Det har vært fantastisk inspirerende å arbeide med konkurransen, og vi ser frem til å være med på å skape et bymiljø på Fornebu hvor det skal være enkelt å leve bærekraftig, hvor man skal oppleve merverdi i fellesskapsløsninger og deling, og hvor bystrukturen inviterer til å teste ut nye tanker om hvordan leve tettere, men bedre liv.

Illustrasjon: Tegmark

 

 

Personvern og cookies