Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi vant parallelloppdrag i Tønsberg!

Vi vant parallelloppdraget om Scanrope-tomten i Tønsberg!
Takk for godt samarbeid som alltid, Atsite.

Plangrepet illustrerer transformasjon av det sentrale, nedlagte industriområdet Scanrope i Tønsberg. Det legger til rette for byutvikling, åpner opp og kobler tomten med omkringliggende områder, og muliggjør en etterlengtet sammenhengende kanalpromenade langs kanalen tilgjengelig for alle.
Vi har fokusert på et arkitektonisk uttrykk som fortolker den stedlige byggeskikken i Tønsberg, med referanser og gjenbruk av bygningsdeler fra industribebyggelsen, og en skala på bebyggelsen som gir varierte romforløp og sikt til kanalen.

Vi gleder oss til et spennende samarbeid med Scanrope Eiendom fremover, i planlegging av en sentral del av Tønsberg.

Oppdragsgiver: Scanrope Eiendom AS (OBOS Industrifinans)
Illustrasjon: Tegmark

Personvern og cookies