Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vikingskipet stasjon / Hamar Sjøfront fase 2

Dyrvik Arkitekter deltar i mulighetsstudie om alternativ plassering av ny jernbanestasjon ved Vikingskipet i Hamar. Samtidig utvikler vi parallelloppdraget for Hamar Sjøfront gjennom prosjektets andre fase. Begge prosjektene vil presenteres på et lokalt folkemøte 24.09.14.

Personvern og cookies