Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

ALFASET KREMATORIUM – Oslo

Det nye krematoriet på Alfaset er et langstrakt bygg som arrangerer krematorium, adkomst og parkering i et samlende arkitektonisk grep. Bygningskroppen fungerer som støyskjerm og visuelt skille mot trafikk og betjenende arealer. På innsiden skaper den et utendørs intimt adkomstrom sammen med eksisterende kapell og gravlundens landskap.

 

FAKTA

Sted: Alfaset, Oslo

Program/innhold: Krematorium for Oslo

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse

Oppdragsgiver: Oslo Kommune, Gravferdsetaten

Arkitekt: arkitektene as – arkitekt mnal npa Espen Eskeland og Dyrvik Arkitekter

Landskap: Grindaker AS landskap

Entreprenør: Larsen Entreprenør AS

Fotograf: Helge Garke

Bruttoareal: 2 300 m2 BRA

Oppføring/status: Ferdig 2009

 

Krematoriet er tegnet på oppdrag for Oslo kommune. Det inneholder fire ovner og er et av Nordens mest moderne krematoriumsanlegg. Prosjektets overordnete idé er at bygget skal ivareta landskap, bebyggelse og de seremonielle forutsetningene med ett enkelt, samlende arkitektonisk grep.

Den langstrakte bygningskroppen gir, som en stor mur, en tydelig referanse til det fallende landskapet og danner et samspill mellom gravlund, kapell og omgivelser. Innvendig kombinerer bygget seremoniell andakt med et rasjonelt svar på krematoriets arbeidsoppgaver.

Bygningen er konstruert i plasstøpt betong. Krematoriets ytre er kledd med tegl, kobber og treverk.  Trekledning er benyttet innvendig i krematoriets seremonielle rom.

 

 

Personvern og cookies