Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

BISKOP GUNNERUS 14B – Oslo

Prosjektkonkurranse og skisseprosjekt om nytt høyhus for KLP i tilknytning til Oslo Sentralstasjon.

 

FAKTA

Sted: Biskop Gunnerus gate 14B, Oslo sentrum

Program/innhold: Kontor, Handel, Service, Byrom, trafikk og parkering

Bruttoareal: 83 200 m2 BTA

Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS

Oppdragstype: Begrenset prosjektkonkurranse

Oppføring/status: Skisseprosjekt 2009

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Perspektivtegner: Rift

Miljøspesifikasjoner: Beregnet energibehov 130kWh/år.

Miljøkonsept: En kompakt bygningskropp med innvendig atrium. Det er utstrakt bruk av eksponert betong som termisk masse. Nattkjøling med uteluft. Vannbåren varmefordelingssystem. Fjernvarme og fjernkjøling.

 

Prosjektforslaget består av en bygningsdel i 8-9 etasjer og et høyhus i 31 etasjer med høyeste punkt i sør-øst. Volumene er koblet sammen til én bygningskropp av en fri og dynamisk bygningshud som gir bygget en visuell og funksjonell eksponering.

Bygget knyttes til byens gater, kollektivknutepunkt og tilsluttende bygninger på de nedre planene. Det er åpnet mot Oslo S gjennom Posthuset på plan 1U, plan 1 og plan 2, og med en kulvert under sporområdet på plan 1U. I hjertet av bygget finnes et stort samlende glassoverdekket fellesrom med broer, møtesteder og arbeidssoner som legger opp til uformelle aktiviteter. De publikumsrettede funksjonene ligger i hovedsak på plan 1 og 2, i tillegg til mindre funksjoner på øvrige plan. P-anlegg er plassert i kjeller.

Høyhuset er planlagt for utstrakt «mixed use», med en generalitet og fleksibilitet som åpner for ulike programmer. De nedre etasjene legger til rette for handel og annen utadrettet virksomhet, mens de øvrige etasjene rommer kontor, hotell/bolig og undervisningslokaler/skole. Servering er foreslått på deler av plan 1, på plan 10 med tilgang til takterrasse og i toppetasjen.

Løsningen tar utgangspunkt i en generell bygningsdybde på netto ca. 16,5 m, 11,0 m og 10,0 m til kjerneareal i høyhus. Dette gir optimale dybder for cellekontorer, gruppekontorer, landskap og en kombinasjon av disse.

Hovedkonstruksjonen er i betong med mest mulig synlige flater som utnytter betongens termiske og visuelle egenskaper. Materialbruken underbygger den arkitektoniske åpenheten med et samspill mellom grove og forfinede materialer. Fasadene består av glass og tette felter som spenner mellom dekkene. De tette feltene er avdekket med glass og fasadesystemet er i aluminium. Vertikale spiler underbygger det høyreiste uttrykket.

 

 

Personvern og cookies