Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

BISPEVIKA, FELT B6A OG B6B – Oslo

Parallelloppdrag for HAV Eiendom om tre bykvartaler i Bispevika. Vannet fra fjorden bryter gjennom kvartalene og danner et indre kanalforløp med halvoffentlige og offentlige rom. Kanalenes bredde varierer gjennom prosjektet som skaper varierende intimitet og kontakt med vannet inne i kvartalene.

 

FAKTA

Sted: Bjørvika, Oslo

Program/innhold: Bolig, næring, park

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppdragsgiver:Hav Eiendom

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Dronninga Landskap AS

Konsulterende ingeniører:Seim og Hultgreen AS, Hans Petter Jensen AS

Perspektivtegner: CADMAN

Oppføring/status: Gjennomført 2011

 

Mot de omliggende gater og offentlige rom har bebyggelsen en solid og mer urban karakter, mens innsiden er mer åpen og oppløst. Kvartalenes utside er kledd i sort tegl med en vertikal rytme og oppdeling. Mot gatene i nord og øst er det mindre balkonger, mens fasadene åpnes mot sjø, sol og utsikt. I kvartalenes indre rom fremheves de horisontale linjene og fasadene gis et hvitt og åpent uttrykk. De horisontale- eller vertikale linjene på bygningenes på innsiden og utsiden brytes opp av geometriske og rytmiske forskyvninger som gir fasadene variasjon i karakter.

Volumene brytes opp av åpninger og oppdelinger på flere plan som gir variasjon i volumkomposisjon, visuell transparens og sollys til indre fasader. Boligplanene har i all hovedsak to- til trespennere, som gir et boliganlegg med minimale felles gangarealer. På gateplan er det utadrettede tilbud for handel og kultur

 

 

Personvern og cookies