Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

BJØRNEGÅRDSVINGEN 11-13 – Bærum

Oppdraget i Bjørnegårdsvingen ble vunnet i en begrenset konkurranse i 2008 og omfatter skisseprosjekt og reguleringsplan for et boligprosjekt i randsonen av Sandvika sentrum. Prosjektet er lokalisert på en svært attraktiv, men krevende tomt mellom Ringeriksveien (dagens E16) og Sandvikselva. Det har vært viktig å finne en stedstilpasset utforming som gir lokal forankring og samtidig håndterer flere krevende planfaglige tema som blant annet støy og infrastruktur på en tilfredsstillende måte.

 

FAKTA

Sted: Sandvika, Bærum

Program/innhold: Boliger (130 stk), barnehage (90 barn), parkering, verneområder

Oppdragstype: 1. premie i begrenset konkurranse

Oppdragsgiver: Bjørnegårdsvingen 11-13 ANS (OBOS Nye Hjem AS og Eiendomsspar AS))

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Dronninga Landskap AS

Perspektivtegner: Soso 36

Bruttoareal: 18 200 BTA

Miljøspesifikasjoner: TEK-10

Oppføring/status: Under bygging 2021

 

Prosjektet ligger i et sørvestvendt hellende terreng mot Sandvikselva. Mot nord og øst ligger to sterkt trafikkerte veier, henholdsvis Ringeriksveien og Brynsveien. Bygningskroppene legges som en rygg mot veiene og åpnes mot sørvest og skaper et skjermet landskapsrom. Ved å legge bebyggelsen tett opp mot veiene ivaretas også viktige kultur- og naturverdier på tomta og langs Sandvikselva.

Boligene er beregnet for en midlere inntektsgruppe. Prosjektets størrelse utløser krav til barnehage og et større parkeringsanlegg. Parkeringsanlegg og barnehage er plassert inn i terrenget under boligene. Dette gir en terrasserende bearbeiding av tomten, og barnehagen får uteområder ned mot elva.

Det fallende terrenget gjør det naturlig å bruke bygningskroppen til å ta terrengfall. Boligene nås via oppganger fra parkeringskjeller og gårdsrom. Alle boligene er gjennomgående eller ligger på stille side. Alle gjennomgående boliger har minst ett soverom på stille side.

Prosjektet trapper seg opp og trekker seg tilbake langs Ringeriksveien. Kombinert med en estetisk utformet støyskjerm løser dette grepet utfordringer knyttet til støykrav fra hovedveisystemet. Konstruksjonen er foreslått i plasstøpt betong. Fasader er vist med lys puss som hovedoverflate. 

 

 

Personvern og cookies