Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

KYSTBYEN BREKSTAD – Ørland

Parallelloppdrag for utvikling av Brekstad sentrum i forbindelse med etablering av ny nasjonal kampflybase på Ørlandet. Kystbyen Brekstad tar utgangspunkt i de tradisjonelle urbane kysttypologiene hvor vannet får spille en hovedrolle som offentlig rom. Prosjektet legger opp til en tett, konsentrert og fotgjengertilpasset småbystruktur med fokus på lokale kvaliteter, fellesskap og miljøvennlige løsninger.

 

FAKTA

Sted: Brekstad, Ørland kommune

Program/innhold: Byutvikling, ny sentrumsplan

Bruttoareal: Ca. 200 000 m2 BRA

Oppdragsgiver: Ørland kommune

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Status: Parallelloppdrag avsluttet 2013

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: ATSITE

Miljørådgiver: Architectopia

Perspektivtegner: DownTown

 

Brekstad forventer en kraftig økning i innbyggertallet som konsekvens av beslutningen om å legge den nye nasjonale kampflybasen til Ørlandet. Prosjektet legger til rette for ca.1500 nye boliger, hvorav 1300 konsentrert i sentrum innenfor en 250 m-radius. Forslaget legger opp til fortetting og transformasjon av eksisterende sentrum i kombinasjon med en utbygging av havnebassenget fremfor å bygge på dyrket mark eller fylle ut i Brekstadfjæra.

Det legges opp til en blandet sentrumsbebyggelse med tyngdepunkt rundt dagens rådhus. Her etableres blant annet et nytt torg og tilhørende handelsfunksjoner. Industrihavn og fergeleie beholdes i sentrum for å konsentrere mest mulig aktivitet og arbeidsplasser i sentrum.

Yrjarsgate fortettes og forsterkes som handlegate. Mellom Havnegata og Yrjarsgate legges en fleksibel kvartalsstruktur med mulighet for større og mindre næringsarealer på gateplan og bolig og kontor oppover i etasjene. Boligene forholder seg til felles indre gårdsrom på bakkeplan eller på tak av p-anlegg.

Boligene på pirene består av en blanding av rekkehus, leiligheter og kjedede eneboliger orientert etter klimatiske prinsipper og organisert som mindre nabolag. Det er lagt vekt på både gode sosiale fellesrom og private kvaliteter. Pirene er tilnærmet bilfrie, parkering løses i kvartalsbebyggelsen.

Prosjektet er gjort i samarbeid med AtSite Urban Planning & Landscape Design og Architectopia. Brekstad er pilotprosjekt for NALs program Fremtidens Bygder.

 

 

Personvern og cookies