Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

DORA TOPPETASJE

Nyhavna i Trondheim skal omformes fra industri og havnedrift til en bærekraftig sentrumsbydel for alle. Dora toppetasje, et 15000m2 industribygg fra 80-tallet, ligger i dette utviklingsområdet og er lokalisert på taket av ubåtbunkeren DORA 1  fra andre verdenskrig. Vi bidrar med strategisk rådgivning for hvordan denne toppetasjen kan brukes.


Arbeidet har bestått av å utarbeide mulighetsstudier for Dora toppetasje på kort og lang sikt, strategiske råd om vern og historisk kontekst, og konkrete bygningstiltak som nye adkomsttårn for å tilgjengeliggjøre taket.  Vi har satt oss som mål å inspirere til at tiltakene som iverksettes, permanente eller midlertidige, gjøres med arkitektonisk nerve på en bærekraftig og helhetlig måte.
 

  

Første trinn som realiseres, er bygging av to nye adkomsttårn. Fra før begrenser adkomsten til taket seg til kjørebrua i sør, samt rømningstrapper av midlertidig karakter. De nye adkomstene sørger for universell tilgjengelighet til bunkeren og åpner for at større deler av industribygget på taket kan tas i bruk. Prosjektet bidrar også til at områdene langs den lange fasaden på bunkeren aktiviseres.

 

FAKTA

Sted: Maskinistgata 1, Nyhavna, Trondheim

Oppdragstype: Direkte oppdrag

Oppdragsgiver: Dora eiendom AS

Perspektivtegninger: Dyrvik arkitekter

Størrelse: 15 000 m2

Status: Underveis

Personvern og cookies