Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

DRAMMEN HELSEPARK

Visjonen med Drammen Helsepark er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling på Brakerøya i Drammen vis a vis nytt sykehus i Drammen. Dyrvik Arkitekter har sammen med SLA utarbeidet illustrasjonsprosjektet for detaljregulering av denne.

Det nye sykehuset i Drammen står ferdig i 2024. Sykehuset blir kraftsentret i en helseklynge hvor næringsliv, forskning og undervisning møtes for å utvikle fremtidens løsninger innen helse og omsorg- i tett kontakt med pasientene.

Planforslaget med høy utnyttelse og variert utforming vil bygge opp under kollektivknutepunktet og den nye bydelen på Brakerøya. Bebyggelsen er lavest i sørvest og høyest omkring stasjonsplassen, planens mest urbane, attraktive og tilgjengelige punkt.

Forslaget viser en generalitet som kan håndtere framtidig programmering. Samtidig inneholder det konkrete verdier for stedstilpasning, gode møter mellom ny og gammel struktur og en robust og kvalitativ arkitektur og materialbruk som kan være en videreføring av Brakerøyas industrihistorie.

Prosjektet inneholder nye byrom som Helseplassen og Stasjonsforbindelsen og drøfter muligheter for bevaring av gamle bygg.

Sprang mellom volumene bidrar til å gi bebyggelsen et lettere uttrykk. Det er også illustrert et hierarki av grønne rom. Grønne rom etableres i forskjellige høyder i strukturen.

 

FAKTA

Sted: Brakerøya i Drammen og Lier kommune

Program/innhold: Helsepark, en komplett helse- og omsorgsklynge

Oppdragstype: Direkte oppdrag via rammeavtale

Oppdragsgiver: Drammen Helsepark (BaneNOR og EIDOS)

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: SLA Norge

Konsulterende ingeniører: Multiconsult m.fl

Perspektivtegner: Forbes Massie

Bruttoareal: 76 500m2 BRA

Miljøspesifikasjoner: BREEAM excellent eller tilsvarende

Status: Detaljregulering

Personvern og cookies