Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

FORNEBUHAGEN

Fornebuhagen er planlagt som en bymessig utvikling på Fornebu med 5 store bykvartaler med leiligheter og rekkehus omkring en sentral felleshage for urban dyrking.

Prosjektet har fokus på felles funksjoner og arenaer for bytting, deling og sosialt fellesskap. Som en strategi for feltets identitetsbygging er felleshagen allerede etablert og felleshuset under prosjektering. Området skal utvikles som en samlet masterplan med tilsammen 200 leiligheter som første byggetrinn i utviklingen. 30% av boligene skal utvikles som Futurebuilt forbildeprosjekter. Generelt gjelder at bygg som defineres innenfor forbildeprosjektene, vil ha energibehov på nær-nullenergi-/(nZEB)-nivå eller plusshus og minimum 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- og materialbruk. I tillegg er det utarbeidet en ambisiøs plan for grønn mobilitet som skal gjøre gange og sykkel til beboernes førstevalg.

Fakta

Sted: Fornebu, Bærum kommune

Program/innhold: Bolig, forretning, uteoppholdsarealer

Oppdragstype: 1. Premie begrenset konkurranse

Oppdragsgiver: OBOS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter, Transborder Studio

Landskap: SLA

Konsulterende ingeniører: Bollinger + Grohmann, Skanska, Erichsen & Horgen

Perspektivtegner: Tegmark, Downtown

Bruttoareal: 60 000m2

Miljøspesifikasjoner: FutureBuilt områdeprosjekt, med 4 forbildeprosjekter

Oppføring/status: Forprosjekt 2021

Personvern og cookies