Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

FRYDENLUND, HØYSKOLEN I OSLO

Høgskolen i Oslo, Frydenlund, er et urbant campus innenfor grensene til det gamle bryggeriet i Pilestredet. Campuset er organisert rundt en indre fotgjengersone med en serie plasser i varierende størrelse, og bindes sammen av Bislettbekken som det sentrale element. Campuset er åpent og tilgjengelig i alle retninger, og tilpasset omliggende gate- og bystruktur.

 

FAKTA

Sted: Frydenlund, Oslo

Program/innhold: Høyskole, bolig, kontor

Oppdragstype: 1. premie åpen arkitektkonkurranse 1990

Oppdragsgiver:KLP Eiendom AS

Arkitekt: 4B Arkitekter AS med Geir Dyrvik som prosjektansvarlig, senere Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Sundt Thomasen Landskap AS

Interiør:Beate Ellingsen AS

Entreprenør: Selmer AS, Skanska AS, Veidekke AS, Eeg Henriksen AS.

Fotograf: Jiri Havran AS

Bruttoareal: Høyskole65 000 m2 BRA, bolig 20 000m2 BRA, kontor 20 000 m2 BRA

Oppføring/status: Ferdig 2009

 

Bryggeriet hadde fra 1850 til 1990-tallet hele Frydenlunds produksjon. Fra 1990 til 2009 ble kvartalet transformert fra bryggeri til høyskolecampus for Høgskolen i Oslo. Den del av kvartalet som inneholder høyskolen avgrenses i vest av Pilestredet, i nord av Dalsbergstien og i øst og syd av Falbesgate og Stensberggata.

Høgskolen ligger på begge sider av et gangstrøk langs Bislettbekken som går fra Dalsbergstien i nord til ”Frydenlundmuren” mot krysset Pilestredet/Stensberggata.

To av byggene er dels rehabiliterte bygninger, mens de øvrige bygningene er nybygg. Fyrhuset, den gamle energisentralen, er omgjort til undervisningsarealer og spisested.

Høgskolen inneholder i hovedsak lærer- og førskolelæreravdeling, helsefag og journalistavdeling.

 

 

Personvern og cookies