Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

GNEISKVARTALET – Tromsø

Bakgrunnen for utviklingen av et nytt næringskvartal I Tromsø er at den lokale avdelingen til GK Inneklima har behov for nye lokaler. Etter en lengre prosess der man ikke lyktes med å finne et egnet sted bestemte GK Eiendom AS seg for å utvikle et eget prosjekt med plass til flere enn den egne avdelingen.

Gneiskvartalet ligger attraktivt til på vestsiden av Tromsøya i et etablert bolig- og næringsbyggområde. Det nye kontorbygget befinner seg i innflygningssonen til Tromsø lufthavn og må derfor forholde seg til strenge høyderestriksjoner. Disse ytre begrensningene «presser» bygget ned i grunnfjellet – derav assosiasjonen til gneisen, en bergart som er formet under sterk press. Byggets steinkledde sokkel og det lett bølgende taket er inspirert av de vakre tegningene en finner i norsk båndgneis. Oppgaven har vært å kombinere en høy utnyttelse, en bygningskropp presset ned i terreng og arealeffektive kontorlokaler som oppfyller oppdragsgiverens ambisjoner om inneklimakvaliteter utover standardkrav.

 

FAKTA

Sted: Norrøna, Tromsø

Program/innhold: Kontorbygg

Oppdragstype: Direkte oppdrag

Oppdragsgiver: Fiolvegen Tromsø AS (GK Gruppen Eiendom AS)

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS / Steinsvik Arkitektkontor AS

Landskap: LoLe Landskap AS

Konsulterende ingeniører: GK Inneklima AS, Multiconsult AS,
Erichsen & Horgen AS, DIFK AS, Norconsult AS

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter AS

Bruttoareal: ca 9800 m2 BTA

Miljøspesifikasjoner: Passivhus, Energiklasse A,
BREEAM NOR Excellent, WELL Gold
Energibruk per år: < 90 kWh/m2år
(beregnet levert energi – egenprodusert el ikke trukket fra)
Energikilder: Fjernvarme / Solenergi

Oppføring/status: Detaljregulering og forprosjekt

 

Eksisterende bebyggelse på eiendommen består av mindre kontorbygg med en utforming som er lite tilpasset dagens krav til effektive kontorarealer. Med de føringene Avinors strenge høyderestriksjoner for Tromsø lufthavn gir, er det så godt som ingen muligheter for utbygging innenfor gjeldende regulering fra 80-tallet. Det er et ønske om å utvikle området med en høyere utnyttelse og flate tak for å tilpasse seg høyderestriksjonene. Det har utløst krav om detaljregulering. Samtidig utvikles det et helhetlig forprosjekt for 3 av de 4 eiendommene I kvartalet, som har samme eier.

Det er satt høye miljøambisjoner for prosjektet: for å nærme seg et nullenergibygg skal det produseres strøm ved hjelp av et stort solcelle-anlegg på taket. I tillegg består store deler av fasaden i andre og tredje etasje av solcelle-paneler. Bygningsintegrert vindkraft ble utredet i innledende fase. Målet er å oppnå BREEAM Excellent og at kontorbygget skal være Nord-Norges første WELL-sertifiserte prosjekt. For å redusere CO2-avtrykket jobbes det blant annet med en tre-bærekonstruksjon med korte spenn i store deler av bygget. Håndtering av overflatevann er et viktig tema når byggets fotavtrykk dekker nesten hele det tilgjengelige arealet. Takene er tenkt utført som blågrønne tak som kan ta opp store nedbørsmengder ved behov. Takflatene har også en viktig funksjon med tanke på lagring av snø.

Prosjektet ligger nord for polarsirkelen og dermed i et arktisk klima. Lokaliseringen påvirker også byggets utforming. Det er lagt spesielt vekt på å skape et godt inneklima gjennom hele året, noe som støttes av kravene i forbindelse med WELL-sertifiseringen. Bygget inneholder bl.a. en stor vinterhage mot øst. Det skal bli en frodig oase for hele bygget der man kan følge årstidene fra innsiden. Vinterhagen er også et tiltak for å håndtere store snømengder og for å minimere energiforbruket. Istedenfor å smelte snøen kan den bli liggende på utsiden av vinterhagen og likevel vil man få nok dagslys inn i bygget.

Byggherre GK Inneklima ser frem til å flytte sin lokale avdeling inn i nye, lyse lokaler i det som kan bli Tromsøs mest miljøvennlige og moderne kontorbygg.

Personvern og cookies