Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

GREGERS KVARTAL – Oslo

Gregers kvartal omfatter tidligere Løren­veien 51 og Lørenvangen 14 og er en del av Løren og Hasle, som transformeres fra industri og kontor til moderne boligområder og med handel og service. Boligprosjektet etableres på en flott tomt ute på pynten, høydedraget, og vender mot Hasle Linje med utsikt og sol i sør og grenser mot Lørenveien med sitt urbane liv i nord. Ved utformingen av området er det lagt vekt på å opprettholde den unike kontakt til landskapet og byen.

 

FAKTA

Sted: Lørenveien 51, Oslo, Norge

Program/innhold: Bolig, næring og barnehage, samt offentlig torg

Oppdragstype:  Skisse- og forprosjekt

Oppdragsgiver: Lørenveien 51 AS (Usbl og Eiendomsplan AS)

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Østengen & Bergo AS

Konsulterende ingeniører: Rambøll Norge AS

Perspektivtegner: MIR

Entreprisekostnad:

Bruttoareal:  33230 m2 BTA

Miljøspesifikasjoner: Breeam Nor (Very) Good
Energibruk per år:
Energikilder: Fjernvarme

Oppføring/status: Forprosjekt 2020

 

Gregers kvartal har et stort gårdsrom med utearealer for bolig­bebyggelsen, barnehage og et nytt offentlig torg i Lørenvangen, samt en ny sykkelvei med fortau langs Alnabanen. Tiltaket består av i alt 6 separate boligbygg med 6 til 8 etasjer og har i alt 258 leiligheter. Bebyggelsen er ut­formet som et åpent tun. Mot Lørenveien danner volumene en åpen karréstruktur og mot sørvest med lameller, som henvender seg mot det åpne landskapet. Bebyggelsen har gjennomganger, stier og siktlinjer mellom byggene og tillater at flest mulig leiligheter får gode sol- og utsiktsforhold. Prosjektets hovedmateriale er tegl, som underbygger den arkitektoniske idéen om stedlig tilknytning, kvalitet og nøkternhet. Hver bygning har kun ett hovedmateriale. Dette vil bidra til å tydeliggjøre bygningens hovedform og styrke prosjektets helhet.

I prosjektet har det vært en målset­ting å skape:

  • Et boligområde med særpreg
  • Variasjon i bebyggelse og innhold med felles arkitektonisk uttrykk
  • Moderne leiligheter med effektive planløsninger
  • Øvrige tilbud til mer tradisjonelle kjøpere med romsligere leilighetsplaner
  • Et inviterende grønt uteområde

 

 

Personvern og cookies