Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

GRORUD LEIR – Oslo

Eiendommen ligger ved Rommen, innenfor Stovner bydel i Oslo kommune. Tomten er skrående mot sør-øst, skog og utsikt. Eneboligene i sørvest og rekkehusene i nordøst gir tomten et naboskap med tydelig identitet.

 

FAKTA
Sted: Rommen, Oslo
Program/innhold: Boliger
Oppdragstype: Detaljregulering, forprosjekt og Detaljprosjekt
Oppdragsgiver: GL Utvikling (AF Eiendom AS og BORI Utvikling AS)
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter
Landskap: Grindaker
Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter
Bruttoareal: 28 000 m2 BRA
Miljøspesifikasjoner: Breeam excellent
Oppføring/status: Regulering 2022

 

Bebyggelsen er lagt som en krans rundt tomta med tre punkthus inne i området. Bebyggelsen mot Trondheimsveien er høyere lamellbebyggelse som danner avgrensing og støyskjerm mot trafikken og åsen bak. Øvrig bebyggelse er i hovedsak rekkehus, som danner harmoniske overganger mot småhusområdet i sørvest og rekkehusene mot nordøst. De lave rekkehusene mot Groruddalen lager et lavere «filter» mot utsikt og utmark. Det bevarte bygget tilfører området historisk dybde og økt arkitektonisk variasjonsbredde.

Vi har lagt til rette for boligtyper med repeterbare løsninger, som er tilpasset terrenget, satt sammen i et levende og livlig plangrep. Forslaget inneholder 4 boligbrikker som er fordelt på tomten for å skape variasjon, en god mix av boliger. Typene er: Rekkehus, 3- spennere lamell, 3/4- spennere punkthus, ombygget eksisterende bygg med leiligheter og fellesfunksjoner.

Personvern og cookies