Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

GAULDAL SKOLE- OG KULTURSENTER – STØREN

Nybygg for videregående skole og ungdomsskole med utvidet program på Støren i Sør-Trøndelag. Skoleprogrammet er supplert med kultursal, kinosal, kulturskole, idrettshall og svømmehall. Bygget blir Gauldals storstue for kultur, utdanning og idrett.

 

FAKTA

Sted: Støren, Sør-Trøndelag

Program/innhold: Kulturhus, kulturskole, kino, videregående skole og ungdomsskole

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse

Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gauldal kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS (konkurranse, skisse- og forprosjekt) / solem:arkitektur (gjennomføring)

Landskap: Østengen & Bergo AS

Entreprenør: Skanska

Fotograf: Dyrvik Arkitekter v/Halvor Bergan

Bruttoareal: 13 000 m2 BRA

Oppføring/status: konkurranse 2007, ferdigstilt 2010

 

Idéen har vært å lage et kompakt, effektivt og energiøkonomisk bygg som gir de enkelte funksjonene optimale forhold. Anlegget knyttes sammen med interne gater og torg og funksjonene organiseres med utstrakt sambruk hvor alle arealer kan benyttes til flere formål. Korridorer er i størst mulig grad erstattet av soner der forskjellig aktiviteter kan finne sted.

Vestibylen er prosjektets hjerte og anlegget er organisert med ytre og indre rom som danner møteplasser der gangaksene krysser hverandre. Anlegget har et hierarki av møteplasser som spenner fra det sentrale hjertet til drikkeautomaten på hjørnet, der en kan treffes til sosialt samvær, læring og kulturell utfoldelse. Siktlinjer gjennom bygget er med på å øke orienteringsevnen samtidig som man får god kontakt mellom rommene inne og naturen på utsiden.

Hovedkonstruksjon er i betong med fasader i tre og glass med et enkelt og fleksibelt byggeprinsipp. Læringsarealene er plassert i lameller med en bredde tilpasset en enkel konstruksjon og med gode muligheter for fleksibel bruk og utvidelser. Mellom lamellene oppstår det rom som gis en spesiell karakter. Mellomrommene er aksentuert ved hjelp av et ekspressivt tak. Det er lagt vekt på gode lysforhold og spennende romforløp.

 

 

 

Personvern og cookies