Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

HAMAR SJØFRONT

Parallelloppdrag for utvikling av Hamars sjøfront mot Mjøsa. Formålet med parallelloppdraget var å belyse hvordan sjøfronten langs strekningen Tjuvholmen – Høiensalodden kunne utvikles med økt tilgjengelighet og opplevelsesverdi i den sentrumsnære strandsonen. Oppgaven inkluderte undersøkelser rundt plassering av høyhus på Tjuvholmen og utbyggingspotensiale i den nye bydelen. Vedtatt jernbanetrasé gjennom sentrum skulle legges til grunn.

 

FAKTA

Sted: Hamar sentrum, Hedemark

Program/innhold: Byutvikling

Bruttoareal: 60 000 m2 BRA

Oppdragsgiver:Hamar kommune

Oppdragstype: 1. premie parallelloppdrag

Oppføring/status: Levert parallelloppdrag februar 2014

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Atsite

Trafikk: Plan urban

Miljø: Architectopia

Samfunnsfaglig analyse: Vista analyse

Perspektivtegner: Downtown

Status: Fase 2, oppfølgingsoppdrag. Ferdigstilt september 2014.

 

Forslagets to hovedgrep består i å styrke byens kontakt med Mjøsa ved å trekke vannlinjen nærmere det eksisterende sentrum og konsentrere utviklingen av en ny urban sjøfront nært kollektivknutepunktet.

For å trekke vannet helt inn til sentrum flyttes masser slik at vannet kommer inn under dagens jernbanetrase og helt inn til Strandgaten og parken. Av massene skapes et nytt øylandskap som gir Hamar mer vannkant og et spennende rekreasjonsområde.

Øyene er en utvidelse av Strandgateparken og gir mulighet til å oppholde seg ved vannet innenfor den framtidige jernbanebrua, og bevege seg under og på utsiden av den. Mjøsas fluktuerende vannstand skaper spenning i det arkipelagiske landskapet som endrer karakter med sesongene. Sjøbunnen opparbeides i terskler slik at det skapes bassenger med varierende dybde. Dette gir større kontroll på vannmassene, og muliggjør raskere opparbeidelse av trygg skøyteis om vinteren til glede for hamarsingene.

Jernbanestasjonen blir brennpunktet i den nye byutvidelsen. Innenfor en radius på 300 m tilrettelegges for ny kontorbebyggelse. Kollektivknutepunktet styrkes gjennom omlegging av busstasjon, taxi-holdeplass og kiss&ride-løsning. Det legges til rette for en forbedret sykkelparkering med tilhørende funksjoner. Skibladner får ny brygge sør for jernbanen, tett på kollektivknutepunktet, med en sentral og synlig situasjon i bybildet. Jernbaneskinnene og -broa løftes to meter og tverrforbindelsen ved stasjonen utarbeides som en bred undergang på tilnærmet samme nivå som stasjonsplassen og den nye Skibladnerkaia.

Tjuvholmen løsrives fysisk fra den urbane vannkanten og forbindes med en bro i direkte forlengelse av undergangen. Løsrivelsen danner et sund mellom Tjuvholmen og fastlandet hvor småbåter kan passere, og gir samtidig kontorbebyggelsen langs skinnegangen direkte kontakt med vannet. Det opparbeides en bryggepromenade langs det nye sundet som koples på det øvrige nettverket av turstier langs Mjøsa og inn mot kulturkvartalet og gågata. På Tjuvholmen blir det tilrettelagt for bebyggelse nærmest kollektivknutepunktet. Det legges opp til en kombinasjon av hotell og konferansesenter, boliger og offentlig program. Øvrig areal på holmen reserveres fortrinnsvis til rekreasjon, opphold og en utvidet småbåthavn med marinafunksjoner. Deler av sørspissen vil kunne benyttes til vinteropplag av båt. På sørsiden skaper våtmarksområdet, furuskog og strand flotte natur- og rekreasjonsarealer.

Prosjektet bindes sammen med et nettverk av gang- og sykkelveier som kopler seg på det allerede eksisterende systemet. Nye broforbindelser og romslige underganger vil gjøre vandringen langs Hamars nye sjølinje variert og spennende. En omtenksom programmering av de offentlige arealene gir plass til lek for barn og ungdom i alle aldre, og universelt utformede tur- og mosjonsstier langs Mjøskanten inkluderer alle byens innbyggere. Serveringssteder langs vannkanten gir mulighet for å kose seg i solveggen, eller peiskroken, med panoramautsikt over Mjøsa. Ro- og kajakklubben og båtforeningen får utvidede og egnede arealer. Ungdom kan bade på strendene, spille ballspill eller møte venner i amfiet i Strandgateparken. Syklistene får sitt fast-track i dagens jernbanetrasé.

 

 

 

Personvern og cookies