Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

PORSGRUNN KULTURHUS

Ælvespeilet ligger på Østre Brygge i Porsgrunn og består av seks enkeltvolumer som knyttes sammen av innvendige «gater» og «torg» som organiserer byggets indre liv og sirkulasjon. Volumene har differensierte proporsjoner og materialbruk som gir bebyggelsen en variasjon og skala tilpasset Porsgrunn sentrum. Samspillet mellom arkitektur, funksjon og brukere skal gjøre huset til en levende kulturfabrikk som spiller på byens industrielle historie.

 

FAKTA

Sted: Storgata 164, Porsgrunn

Program/innhold: Kulturhus

Bruttoareal: 3 600 m2 BRA

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse

Oppføring: Åpnet august 2013

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Kunstnerisk utsmykning: Laila Kongevoll

Foto: Ivan Brodey

 

Ælvespeilet ligger midt i Porsgrunn sentrum på en av byens fineste tomter langs elva. Det er en liten tomt i tett bysituasjon hvor konsept og kontekst er nært sammenknyttet. Husets oppbrutte volum og enkle, rasjonelle arkitektur er et svar på den varierte småskalabebyggelsen i denne delen av sentrum. Mellomrommene mellom de seks volumene fungerer som indre gater i forlengelse av byens sentrumsgater og gir kulturhuset stor fleksibilitet både logistisk, akustisk og funksjonelt. Alle innganger henvender seg ut mot de indre gatene som sørger for sirkulasjon i bygget og knytter sammen alle deler av kulturhuset. De ulike volumene forbindes klimatisk, men åpner også mellom for- og bakscene på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Dette underbygger husets konsept som produksjonsarena for kultur og inviterer til utradisjonell bruk av arealene. Større og mindre foajéer skaper differensierte møteplasser og minglesoner. Hovedinngang og publikumsfoajé ligger i byggets viktigste gjennomgående tverrakse som knytter sammen Storgata og kaia på elvesiden. I tilknytning til kulturhuset opparbeides et utvendig torg og kaipromenade, samt en revitalisering og utvidelse av Reynoldsparken.

SAL 1 – Storsalen – er en flerbrukssal etter riksteaterets krav for teater, konsert, dans og konferanse med 403 sitteplasser og orkestergrav for 45 musikere. Sitteplassene er organisert av et skyveamfi på plan 1 og fast amfi på mesanin. Innvendig er salen kledd med akustisk utformede veggelementer av bambus med etterklangstid rundt 0,8-1,4 sekunder. Akustiske gardiner sørger for variabel akustikk.

SAL 2 – Klubbscenen – er en flerbrukssal til forsterket musikk med mobilt amfi for 126 personer. Rommet er et akustisk dempet rom med etterklangstid rundt 0,5 sekunder. Innvendig er salen kledd med sorte plater av metall og gjennomfargede mdf-plater.

SAL 3 er en prøvesal for dans. I tilknytning til denne finnes garderober og green room. De andre bygningsvolumene kalles henholdsvis Kunsthallen, Tårnet og Magasinet og løser hver sine ulike oppgaver. Kunsthallen huser utstillingsrom for Kunsthall Grenland, mens Tårnet inneholder administrasjonsarealer og møterom, samt publikumstoaletter på plan 1. Kunstnerisk utsmykking av tårnet er utført av billedkunstner Laila Kongevold. Tekniske rom og lager er samlet i Magasinet.

Ælvespeilet er en røff kulturfabrikk inspirert av Porsgrunns industrikultur, havnebebyggelse og byens mangfoldige og avantgarde kulturliv. Dette forenes i et moderne og funksjonelt bygg med robust materialbruk. Ved valg av materialer har vi lagt vekt på kvalitet, brukbarhet og holdbarhet. En mer raffinert materialbruk inne i salene kontrasterer byggets øvrige rå og eksteriørpregede arkitektur. Materialpaletten er en sammenstilling av tegl, aluminium, glass og betong. Fargetonene er kontrollerte og dempet, samtidig som man oppnår fine kontraster mellom lyst og mørkt.

Hovedkonstruksjon er i plasstøpt betong. Gulv i alle fellesarealer er slipt betong. Prøvesal, Kunsthall, tårn og magasin er bygget som stålstenderverk. Utvendig er Storsalen og Magasinet kledd med gråsort tegl. Øvrige bygg er kledd med aluminiumsplater. Huset har et desentralisert ventilasjonssystem fordelt på fem tekniske rom.

 

 

Personvern og cookies