Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

FOSSUMHAGEN – Oslo

Fossumhagen ligger sentralt plassert i umiddelbar nærhet til T-banestasjon og bydelssenter på Stovner i Groruddalen og består av 128 leiligheter. Den tilnærmede kvartalsbebyggelsen rundt et felles gårdsrom introduserer en ny boligtypologi i området, som for øvrig består av frittstående terrasseblokker, boliglameller og rekkehusbebyggelse.

 

FAKTA

Sted: Fossumveien 200, Stovner, Oslo 9.

Program/innhold: Prosjektering av 128 leiligheter, 2000 m2 næringslokaler med tilhørende garasjeanlegg. Prosjektet er bygget iht. TEK07.

Bruttoareal: 19.165m2 BTA (inkludert areal under bakken), T-BRA 14.248m2 (eksklusiv areal under bakken) Eiendommen er 8836m2.

Oppdragsgiver: Stovner Utvikling KS (AF Gruppen Norge AS, Trond Mohn og Brdr. Jensen AS)

Oppdragstype: Oppdrag.

Verdi: Kontraktssum eks mva; 219,8 mill. eks mva.

Oppføring/status: Rammesøknad våren 2008, Ferdigstilt 2013

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Selvaag Pluss as (t.o.m. skisseprosjekt), Norconsult (f.o.m. forprosjekt).

Interiør: Dyrvik Arkitekter AS. For næringslokalene har leietaker benyttet egne kontakter.

Perspektivtegner: Eve-images.

Fotograf: Ivan Brodey

Entreprenør: AF Gruppen Norge AS, avd Oslo.

Konsulterende ingeniører: Kjell Ludvigsen AS (RIB), Norconsult (RIA,RIG,RIBR), Sweco (RIE), mek-Consult (RIV)

Miljøspesifikasjoner: Mekanisk ventilasjon og elektrisk oppvarming med panelovner iht forskrift TEK07. De fleste leilighetene er i energiklasse D.

 

Leilighetene er fordelt på fire bygningskropper organisert rundt et skjermet indre gårdsrom som er opparbeidet for lek og opphold. Bebyggelsen varierer fra tre til seks etasjer over bakkenivå, med en ensidig underetasje. Felles parkeringsanlegg, tekniske rom og boder er lagt i de mørke arealene under bakken, mens næringslokaler for forretninger ligger delvis under bakken vendt ut mot Fossumveien.

Tomtens terrengfall på ni meter og nærhet til T-banekulvert og T-banestasjon var utfordrende for løsningen av planer og organisering av atkomstnivåene til garasjeanlegg, næringslokaler og boliger. Bebyggelsen tilpasser seg terrengfallet med varierende inngangsnivåer og etasjehøyder. Næringslokalene har atkomst fra Fossumveien og mot Stovner T-banestasjon.

Prosjektet er løst på et relativt lavt budsjett med utstrakt bruk av standardelementer og prefabrikkerte løsninger. Formspråket er holdt enkelt, men med kvalitet i materialvalg, balkonger og gode planløsninger. Næringslokalene har systemfasade i aluminium og glass for å eksponere virksomheten mot gaten.

Hovedkonstruksjon er søyle-dekkekonstruksjon i betong. Bad er plassbygde eller prefabrikkerte. Det er valgt to hovedmaterialer i fasadene, STO-puss og hvit marmorert Bratsberg tegl. Fasadene på svalgangene er kledd med malt trepanel. Som rekkverk er det benyttet spilerekkverk på svalganger og glassrekkverk på balkonger.

 

 

Personvern og cookies