Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

HINNA PLUSS – Stavanger

Hinna Pluss ligger i Jåttåvågen utenfor Stavanger og er et boligprosjekt innenfor Selvaags Pluss-konsept. Dette er boliger som tilbyr noe ekstra med eget fellesområde med betjent lobby. Fellesområdene består foruten lobbyen av selskapslokale, takterrasse med egen anretning, trimrom, hobbyrom, en gjesteleilighet og vaskeplass for bil i p-kjeller. Alle leilighetene er bygget etter husbankens livsløpsstandard.

 

FAKTA

Sted: Jåttåvågen, Stavanger

Program/innhold: 128 boliger, lobby, fellesarealer, næring, parkering

Oppdragsgiver: Hinna Pluss KS (Selvaag Pluss AS og Hinna Park AS)

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Multiconsult – Stavanger

Konsulterende ingeniører: Rambøll AS, Finn Madsø AS (tegl)

Interiør: Riss AS

Entreprenør: Selvaag Bygg

Fotograf: Thomas Lærdal, Knut Folstad og Dyrvik Arkitekter AS v/Fridtjov Bergsgard

Bruttoareal: 19100 BTA

Miljøspesifikasjoner: Fjernvarme

Oppføring/status: Ferdig 2009

 

Jåttåvågen er et tidligere industriområde mellom Stavanger og Sandnes. I 2000 ble det arrangert en større plankonkurranse for hele området. Lund Hagem Arkitekter var en av vinnerne og har seinere videreført planarbeidet på reguleringsnivå for det aktuelle området. Området består av en blanding av bolig- og kontorbygg. P-kjellere er lagt oppå selve kainivået. Over p-kjeller konstrueres et terreng med atkomst til boliger og felles uteområder. I randsonen legges bygg hvor fasade trekkes ned på kainivå for å blende av parkeringskjeller og aktivisere kaiplanet. Hinna Pluss prosjektet har en generell høyde på fire etasjer mot gårdsrom og fem etasjer mot kaiplanet. Tre tårnmotiver stikker tre-fire etasjer opp over dette.

Prosjektet består av tre ulike bygningsvolumer. Det største bygget mot nord består av 55 leiligheter. Bygget er det mest varierte av de tre og har to tårn og fasade som kommer helt ned til kainivået. Tårnet mot sjøen reiser seg ni etasjer fra kaiplanet, mens det andre tårnet markerer inngang til fellesområdet og har en takterrasse med anretningslokale. Takterrassen er direkte knyttet opp mot lobbyen. Nabobygget har tilsvarende tårn mot kaien, men er med sine 37 leiligheter vesentlig mindre. Det tredje bygget er kun i fire etasjer og de 36 leilighetene har adkomst via en raus svalgang. Mot kaia er det tilrettelagt for to mindre næringslokaler.

Hovedkonstruksjon er plasstøpt betong. Fasadens hovedmateriale, en mørk og litt speilende teglstein (Silverstone fra Daas Backsteen), gir et fint spill med refleksjonene fra sjø og himmel. Teglfasaden er variert med noen felt i hvit puss og enkelte detaljer i beiset trepanel.

 

 

Personvern og cookies