Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

UNION BRYGGE, KVARTAL 10 – Drammen

 

Union Brygge, kvartal 10 er et av elleve kvartaler som inngår i et større byfornyelsesprosjekt på Grønland i Drammen. Papirfabrikkene på elvebredden har måttet vike for en ny urban bydel med kultursenter, høyskole, bibliotek, næringsvirksomhet og boliger. Kvartal 10 inneholder boliger innen Selvaags Pluss-konsept, studenthybler og forretningslokaler.

 

FAKTA

Sted: Union Brygge, Drammen

Program/innhold: Bolig, forretning, hybler

Bruttoareal: Ca. 35 000 m2

Oppdragsgiver: Selvaag Pluss AS/Union Brygge KS, Union Eiendomsutvikling AS, SiBu

Oppdragstype: 1. Premie, innbudt konkurranse

Oppføring/status: Ferdigstilt 2008

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Laukli Landskap     

Interiør: Riss Interiørarkitekter

Fotograf: Ivan Brodey

Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Rådgivende ingeniører: RIB-Sweco, RIG-Multiconsult, RIE-ECT, RIV-EM-Teknikk, RILYD-BS Akustikk, RIBR-Norconsult

Miljøspesifikasjoner: Energiklasse B

Energibruk per år, levert energi: Ca. 117 kWh/m2/ år

Energikilder: Fjernvarme

 

Kvartalet bindes sammen av en felles base som skaper et stort sammenhengende næringslokale på gateplan og et sammenbindende gårdsrom på plan 2. Fra basen reiser det seg fire bygningslameller som trappes ned mot nord-øst for å tilpasse høyden til gangveien og gi lys og utsikt inn til leilighetene. Nedtrappingen gir bygningene et karakteristisk preg med rause takterrasser. Terrassene, sammen med gårdsrommet på taket av basen, gjør kvartalet grønt og frodig. Mot Kreftings gate i syd-vest skjermes støy fra veien ved hjelp av noen mindre bygningskropper inn mot gårdsrommet. Høyden på disse holdes likevel så lave at det samtidig åpner for gode lysforhold i uteoppholdsarealene.

Kvartalet er komplekst i sitt program. Organiseringen med fire lameller på en felles base, gir et fleksibelt bygg hvor hver funksjon får sitt uttrykk i fasader og volum. Det sydøstligste bygget, som tilhører Studentsamskipnaden, har eget treningssenter og kafé i to etasjer med hybler over. De tre andre lamellene inneholder boliger innen Selvaags Pluss-konsept. Det innebærer bl.a. at alle leilighetene har livsløpsstandard, samt at beboerne i fellesskap deler et betjent serviceområde. Bygget inneholder også to underetasjer med parkering.

 

 

Personvern og cookies