Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

HOVFARET 11 – Oslo

Hovfaret 11 er resultat av et parallelloppdrag for NPRO om rehabilitering av eksisterende bygningsmasse til et arkitektonisk spennende, moderne og fleksibelt kontorbygg som kan huse én eller flere brukere. Styrende faktorer for besvarelsen var gode fellesarealer, fleksible kontorplan og velfungerende og attraktive uterom.

 

FAKTA

Sted: Skøyen, Oslo

Program/innhold: Rehabilitering av kontorbygg

Bruttoareal: Ca. 6 080 m2 BTA

Oppdragsgiver: Norwegian Property ASA

Oppdragstype: 1. premie i parallelloppdrag 2011

Oppføring/status: Skisseprosjekt 2012

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Perspektivtegner: CADMAN

 

Hovfaret 11 er et nedslitt bygg, både innvendig og utvendig, og har et uklart forhold til omgivelsene. Kvalitetene som ligger i det storslagne elvelandskapet er ikke utnyttet og utbygging i etapper har gitt et noe tilfeldig fasadeuttrykk. Bygget har likevel fornuftige volum og dimensjoner, og de innvendige arealene kan enkelt tilpasses ulike kontorkonsepter. Denne arkitektoniske stringensen er en stor kvalitet som vi ønsket å bygge videre på.

En ny regulering ville høyst sannsynlig utløst krav om 20 meters sone fra elven. Dette ville medført en sterk reduksjon i utbyggingsmuligheter på tomten. Vi anbefalte derfor ikke en ny regulering dersom den ikke kunne sees i sammenheng med en helhetlig plan for hele området der en i utgangspunktet er åpen for å rive eksisterende bygg på Hovfaret 11.

Et viktig utgangspunkt for besvarelsen var å styrke kontakten mellom landskaps-/ og elverommet og innvendige arealer. Elvelandskapet er i dag tilgrodd og dårlig utnyttet, og vi ønsket å ta denne unike kvaliteten med inn i prosjektet som en styrende faktor. Videre var adkomsten en viktig del av forslaget, både med hensyn til synligheten av inngangen samt fleksibiliteten i lobbyen ved flere brukere.

Rehabiliteringen av bygget tok utgangspunkt i å bevare det konstruktive skallet, men gi bygget nye fasader som slapp inn mer lys og landskap enn i dag. Videre ble det lagt vekt på gode overganger i uterommet som bandt sammen inngangsplanet med kantinen som lå på nivå med elverommet. Velfungerende utearealer var veldig viktig i prosjektet, og en raus terrasse ble etablert nede ved elven.

Bygget ble foreslått kledd i fibersementplater med innstøpt relieff som ville gi kledningen en stofflighet som skaper en fin kontrast til de nye store glassfasadene.

 

 

Personvern og cookies