Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

OSLOMET – Oslo

Frydenlund bryggerier ble i 1994-2011 bygget om til høyskole med 4B Arkitekter og Dyrvik Arkitekter som rådgivere. Prosjektet omtalt her har vært å imøtekomme nye bruksbehov, generell oppussing og modernisering av deler av bygg A-D, som er det største bygget og ligger nord i kvartalet. Større deler av byggene er åpnet opp innvendig og gir plass til uformelle soner for selvstudie og kollokvier, og avskjermede lesesaler beliggende omkring den eksisterende kantinen i midten av bygget. Nye forbindelser er etablert, med nye åpninger og gangbroer. Fasaden mot den tilliggende plassen er også åpnet opp og remodellert slik at samspillet mellom bygg og plass forsterkes.

FAKTA 

Sted: Pilestredet 52, Frydenlund, Oslo

Program/innhold: Høyskole

Oppdragstype: Direkte forespørsel

Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS

Arkitekt: (Dyrvik Arkitekter)

Konsulterende ingeniører: Erichsen & Horgen AS, ECT AS, Seim & Hultgreen AS

Interiør: Zinc

Entreprenør: J. I. Bygg AS

Fotograf: Adam Stirling

Bruttoareal: 1600 m2

Oppføring/status: Ferdigstilt 2017

Personvern og cookies