Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

INTER CITY HAMAR

I forbindelse med høringsfase for 4 alternative trasévalg for dobbeltspor og ny stasjon ble Dyrvik invitert av Hamar kommune til å undersøke byutviklingspotensialet for 2 av alternativene, K1-2B BRO og K2 MIDT Hamar.

 

FAKTA

Sted: Hamar

Program/innhold: Potensialer og utfordringer ved trasévalg Inter City Hamar

Oppdragstype: Mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Hamar kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: ATSITE

Oppføring/status: Mulighetsstudie 2016

 

Mulighetsstudiene er basert på Jernbaneverkets tekniske dokumentasjon og hvor Dyrvik bidro med forslag til optimalisering og videreutvikling. Hensikten var å belyse fordeler og ulemper for Hamar by i ulike tidsfaser med hovedfokus på år 2035. Trasévalgene har ulike potensialer for byutvikling, jernbanestasjon og sammenkobling med eksisterende sentrum. Aktuelle problemstillinger som ble undersøkt var: Konsekvenser vedr. sporhøyder, lokkløsning for kulvert, flomvern, fortetting, integrering av kulturmiljø, byform, landskap og strandsone.

 

Personvern og cookies