Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

KABELGATA 1-39 – Oslo

Transformasjon av Kabelgaten 1-39 i Oslo,  Kabelgata er et av de få industriområdene i Oslo som viser noe av 1900 – tallets beste eksempler på industriell arkitektur og STK sin spesielle rolle som nyskaper og samfunnsbygger, industriområde består av 1900-talls industriell arkitektur av høy kvalitet.

 

FAKTA

Sted: Oslo

Program/innhold: Undervisning, kontor, handel, bolig, byrom og parker.

Bruttoareal: 110 000 m2 BTA ink. ny bebyggelse

Oppdragsgiver OXER Eiendom

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppføring/status: Parallelloppdrag 2015

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Samarbeidspartnere: SLA,

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter og B&tB

 

VI FORESLÅR ET HOVEDGREP som opprettholder områdets karakter og åpner det for aktiv bruk og ny bebyggelse, som tilføres den eksisterende og delvis erstatter denne.Kabelgata og Tårngata blir gjennomgående urbane gater lagt til rette for gående-, syklende- og kjørende trafikk.

På tvers av strukturen forbinder gater og veiter disse to langsgående gatene og etablerer felles uterom og lett utbyggbare felter. Ved alle kryssende trafikkårer er det lagt opp til møteplasser og utadrettede funksjoner på bakkeplan.Sentralt i sørvest, mellom den eldste – og den nye bebyggelsen, ligger Kabeltorget, et samlingssted for hele området.

Den mest bevaringsverdige delen av bebyggelsen er beholdt og forslaget åpner for ulike bevaringstrategier og der den nye bebyggelsen reflekterer områdets identitet.Bebyggelsen kan feltene kobles med interne forbindelser og legge til rette for et indre liv der skala og funksjoner kobles til et sammensatt bilde.

Hovedgrepet åpner for et samspill mellom ulike programmer som bolig, næring, skole og kultur.Vår grep legger opp til at den nye bebyggelsen skal videreføre denne musikalske kvaliteten der grunnreglene er de samme. Styrken og karakteren i det eksisterende videreføres i et dristig samspill med det nye, som skal speile vår tids arkitektur og møte fremtiden med våre forutsetninger.

 

 

 

Personvern og cookies