Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

KOLBEN – KOLBOTN KULTURHUS

«Kolben» er et multifunksjonelt kultur- og aktivitetssenter i Kolbotn sentrum i Oppegård kommune. Prosjektet er et resultat av 1.premie i en begrenset prosjektkonkurranse i 1998.

 

FAKTA

Sted: Kolbotn sentrum, Oppegård

Program/innhold: Områdeutvikling / nytt kommunesentrum / kultur- og aktivitetssenter

Oppdragstype: Begrenset prosjektkonkurranse

Oppdragsgiver: Oppegård kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter MNLA

Interiør: KREO Interiør

Entreprenør: PEAB AS

Fotograf: Terje Agnalt

Bruttoareal: 11 300 m2 BTA

Oppføring/status: Ferdigstilt 2005

 

Kolben inngår i planen for Kolbotn Torg hvor bygget danner torgets østlige avgrensning. Mot øst har bygget en rettvinklet bygningskropp hvor vinkelbenas teglkledde fasader gir en lukket karakter mot jernbanen og omliggende boligområder. Mellom vinkelbena spennes en konveks bue i glass og aluminium som åpner bygget opp mot torget og publikum i vest. Et fritt, buet tak svever som en brem over den buede fasaden og gir bygget et karakteristisk uttrykk samtidig som det danner et tak over balkonger og inngangsituasjon.

Kolben tilbyr et moderne og variert kulturtilbud for Kolbotn og hele Oppegård kommune. Byggets program omfatter fire saler (multisal med 450 seter, musikksal, kinosal og ungdomssal), bibliotek, kulturskole, eldresenter, kirkekontor, psykisk helsetjeneste, frivillighetssentral og selskaps- og møtelokaler. I tillegg finnes noen næringsfunksjoner som kafé, restaurant og catering i bygget. I det sentrale midtrommet ligger en generøs foajé med kafé, billett- og serviceskranke.

Konstruksjonen består i hovedsak hulldekkeelementer lagt på prefabrikkerte bjelker og vegger i betong. Ytterveggene mot nord og øst er av bindingsverk med tegl forblending. Mot torget er fasadene i glass og aluminium. En utfordrende byggegrunn bestående av bløtmyr og kvikkleire krevde omfattende peling i fundamenteringen.

 

 

Personvern og cookies