Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

KONNEKT – Drammen

Dette er historien om Konnerud. Om dugnadsånd, entusiasme og felleskap. Historien om stedet ved skiløypa som, med styrket identitet, ble til helsebydelen i Drammen. Der kunnskap og pågangsmot skapte nye arbeidsplasser og nye samlingspunkt blant naturopplevelser og folkelig engasjement.

 

FAKTA

Sted: Konnerud, Drammen

Innhold: Stedsutvikling . (Sentrumsformål, idrett, friluftsliv, bolig, skole, helseinstitusjoner, mobilitet.)

Samarbeid: Dronninga Landskap, Hjellnes Consult

Oppdragsgiver: Drammen Kommune

Oppdragstype: Paralelloppdrag

Oppføring/status: Parallelloppdrag 2016

 

I forbindelse med områderegulering for Konnerud sentrum inviterte Drammen Kommune bl.a Dyrvik arkitekter til å tegne et bilde av framtidens Konnerud Sentrum. Vårt forslag viser en tydelig sentrumsakse der eksisterende og nye funksjoner knyttes sammen og styrkes.  Aksen knytter seg på boligområder i nord-øst og idrett og friluftsliv i sør-vest.

Framtidens Konnerud framdyrkes som stedet der folkehelse står i fokus. Bydelen skal styrkes med utgangspunkt i fysisk aktivitet og psykisk gode omgivelser, og tilrettelegges for ulike behov knyttet til helse for alle aldersgrupper. Stedet ved skiløypa skal utvikles ved hjelp av dagens ressurser, funksjoner, entusiasme og samhold.

Konnerud sentrum bindes sammen av effektive, brukervennlige og opplevelsesrike forbindelser.  Tilretteleggingen gjøres på gående, syklende og kollektivreisende sine premisser. Delområder utvikles med målrettet program og større tetthet. Områdene nærmest aksen blir særlig viktig for et samlende og aktivt gateliv. Naturkvaliteter og friluftsliv utnyttes i et finmasket nett av forbindelser som knytter sentrumsaksen mot resten av området.

 

 

Personvern og cookies