Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

KUNNSKAPSSENTER I SANDVIKA

Prosjektet er en videreutvikling av Sandvika øst, og ligger plassert på hjørnet mot Otto Sverdrups plass ved Sandvika stasjon. Bygget er en sentral del av en pågående byreparasjon og leder inn i en ny gate som strekker seg ned til fjorden. Prosjektet består av en eksisterende kontorblokk som er blitt totalrehabilitert og et nytt undervisningsbygg.

 

FAKTA

Sted: Sandvika, Bærum

Program/innhold: Undervisning, kontor, forretning

Oppdragsgiver: Entra ved Insenti AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Berg og Dyring AS

Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Perspektivtegner: CHOB

Bruttoareal: 16 038 m2 BRA

Miljøspesifikasjoner:

Nybygg: Energiklasse A, Passivhusstandard, BREEAM very good.

Rehabilitering: Energiklasse B, Lavenergistandard, BREEAM very good.

Oppføring/status: Ferdig august 2014.

 

Det nye bygget forholder seg til en relativ sammensatt situasjon både mot Otto Sverdrups plass og mot Malmskriverveien. I tillegg skaper store høydeforskjeller på tomten komplekse situasjoner mot tilliggende bebyggelse. På bakgrunn av dette er derfor prosjektet gitt en enkel grunnform. I hovedvolumet er det skåret ut åpninger som understreker viktige funksjoner og tilpasninger til situasjonen.

Hoveddelen av anlegget inneholder et kunnskapssenter for Bærum kommune. I tillegg er det regulert inn næringsarealer på gateplan og kontorlokaler i eksisterende bygg. Kunnskapssenteret har et komplekst program som spenner fra generelle undervisningslokaler til musikkskole, saler, auditorium og spesialpedagogisk avdeling. Programmet er løst ved at de mest utadvendte funksjonene er plassert i de nederste etasjene, og en gradvis privatisering av funksjonene oppover i etasjene. Det høye inngangspartiet gir funksjonell og visuell kontakt fra gateplan opp til kunnskapssenteret. Den sentrale trappehallen leder videre oppover i bygget, mens en dobbelhøy slisse i vestfasaden gir kontakt opp til musikkskolen i toppetasjen. Administrasjonen er plassert i den rehabiliterte kontorblokken.

Nybygget har en monolittisk utforming med en steinkledning som trekkes inn i slissene i hovedformen: Mot vest er et inntrukket område i de to øverste etasjene med på å underdele hovedvolumet, og tydeliggjør den bakenforliggende glassgaten. Inntrekningen i tredje etasje på høyre siden mot vest synliggjør forbindelsen til det bakenforliggende platået og plassering av kantinen. Inntrekningen rundt hjørnet mot Otto Sverdrups plass viser inngangen til Kunnskapssenteret og blir et fokuspunkt på plassen. På nordfasaden er et parti trukket tilbake i to etasjer. Dette åpner opp, skaper variasjon og gir bedre dagslysforhold i rommene ut mot dette gårdsrommet. Mot Malmskriverveien strekker bygget seg ut over dagens parkeringsanlegg og blir liggende som en lavere lamell mellom Skattens Hus og kontorblokken.

Fasadene på den eksisterende kontorblokken er gitt et forenklet uttrykk. Store steinfelter og vertikale betongvinger er beholdt og supplert med horisontale bånd i fiberbetong og høye vindusfelt slik at hovedgridet i fasaden understrekes.

Nybygget er utført i prefabrikkert betong og er kledd med lys granitt. Det er lagt vekt på et homogent uttrykk hvor granitten føres inn i smyg og himlinger. Vindusbåndene har en lys gråfarge, mens de høye glassfeltene har mørke profiler. Glasstaket over den sentrale trappehallen er utført i glass fylt med aerogel for å oppfylle de høye energikravene.

 

 

 

Personvern og cookies