Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

LARVIK SENTRUM

Larvik skal få ny Intercity-stasjon der det står mellom to alternativer, Kongegata eller Indre Havn. Mulighetsstudiet ser på potensialer og konsekvenser for sentrumssonen som følge av stasjonsplassering i Indre Havn.

Med Intercity-prosjektet, uavhengig av stasjonslokalisering, står Larvik foran en byutvikling som kommer til å endre hierarki og bevegelsesmønstre i byen. Studiet peker på at en stasjonslokalisering i Indre Havn vil kunne forløse potensialet i området og gjøre dette til en viktig sentrumsbydel. En bydel Larvikingen vil frekventere i det daglige og som vil forsterke at Larvik oppleves som en fjordby for alle.

 

FAKTA

Sted: Larvik

Program/innhold: Sentrumsutvikling, knutepunkt

Oppdragstype: Mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Larvik kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Østengen & Bergo AS

Konsulterende ingeniører: Rambøll, Vista Analyse

Perspektivtegner: Beauty & the Bit

Bruttoareal: ca 200 000 m2 BRA

Oppføring/status: Mulighetsstudie 2019

Personvern og cookies