Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

COLOR LINE FERGETERMINAL – Larvik

Det nye fergeterminalbygget for Color Line i Larvik er utformet som et rør med tanke på best mulig logistisk effektivitet.

 

FAKTA

Sted: Revet, Larvik

Program/innhold: Fergeterminal

Oppdragsgiver: Color Line Marine

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter i samarbeid med alt. Arkitekter

Bruttoareal: 3 500 m2 BRA

Oppføring/status: Ferdig 2008

 

Den korte tiden avsatt til lossing og lasting av passasjerer og kjøretøy har vært styrende for utformingen av anlegget. Total tid ferga ligger til kai, fra ankomst til avgang, er under 1 time. Bygget er utformet som et rør, hvor passasjerene sluses gjennom på en logistisk effektiv og mest mulig friksjonsløs måte.

Betongoverflaten fra terminalbyggets sokkel forlenges over forplassen og mottar ankomne passasjerer som ledes videre inn i «røret». Inne i terminalbygningen løftes passasjerene videre opp fra plassnivået og inn i avgangssonen, hvor man får utsikt over fergen og Larvik havn.

Røret er kledt utvendig med zinkplater, og åpninger i zinkkledningen følger inndelingen på båndtekkingen. Innvendig er det stor takhøyde og god kontakt mellom inne og ute. Røråpningene mot øst og vest har store sammenhengende glassfasader.

 

 

Personvern og cookies