Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

MAJORSTUA FLERBRUKSHALL – Oslo

Prosjektet er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan og verneplan for Frogner Stadion, og er en del av prosjektet for Sonja Henie Ishall. Bygningen er lokalisert på langsiden av Frogner stadion, under terreng, integrert i vollen som omkranser stadion. Det tilrettelegges for flerbrukshall med tilhørende drifts- og servicefunksjoner under bakken med inngangbygg mot sørøst, som er delt med ishallen.

 

Fakta

Sted: Frogner, Oslo

Program/innhold: Nybygg flerbrukshall

Oppdragstype: Detaljprosjekt

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Rambøll

Konsulterende ingeniører: Rambøll

Entreprenør: Håndverkskompaniet

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter

Entreprisekostnad: ca. 220 mill. kr

Bruttoareal: 2000 m2 BRA

Miljøspesifikasjoner: Passivhus

Oppføring/status: Under bygging 2021

 

Flerbrukshallen skal framstå som en lyst og godt rom, samtidig som det tar hensyn til kulturminneplanen og ligger plassert under terreng. Hallen har et diskret eksteriør samtidig som den slipper inn rikelig med dagslys gjennom de fire store glasspartiene som ligger integrert i vollen inn mot stadion (sørøst).

Flerbrukshallen ligger i sin helhet under terreng. Vegger, tak og dekker vil bli utført i plass-støpt betong, med stålfagverk som bæring for taket. Innvendig vil hallen ha eksponerte betongoverflater og himling i tre-finerplater.

Personvern og cookies