Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

Asker og Bærum tingrett er en ombygging av den tidligere politistasjonen i Sandvika, og er et ledd i en overordnet plan for oppgradering av hele Sandvika øst. Eksisterende gymsal er revet til fordel for et mer åpent anlegg med ny adkomst og utvidet plassrom ved tingrettsbygget.

 

FAKTA

Sted: Sandvika

Program/innhold: Tingrettsaler, undervisning, kontorer.

Bruttoareal: ca 6500 BRA m2

Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS

Oppdragstype: Direkte oppdrag

Oppføring/status: Ferdigstilt 2011

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS

Interiør: Metropolis Arkitektur og Design AS

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter AS

Fotograf: Ivan Brodey

Entreprenør: Optimo Prosjekt AS

Rådgivende ingeniører: Rambøll, Norconsult, Multiconsult, Erichsen og Horgen

Miljøspesifikasjoner: Entra har vært med i to forskningsprosjekter i forbindelse med rehabiliteringen av Malmskriverveien 4. Et av dem er SINTEFs LECO-program (Low Energy Commercial Bulidings) som anga konkrete tiltak som kan iverksettes for å få ned energibruken i næringsbygg generelt. En rekke av tiltakene ble tatt til følge og gjennomført i dette prosjektet: Etterisolering av fasader og bedre tetting i ytterkonstruksjoner, nye vinduer, behovstyrt ventilasjon og høyere virkningsgrad i varmegjenvinnere.

Energiklasse: B

Energibruk per år, levert energi: 92 kWh/m2/ år(beregnet), energibruken er redusert ca 70%

Energikilder: Fjernvarme

 

For å kunne få plassert nye tingrettsaler med tilstrekkelig romhøyde ble det valgt å bygge ut et påbygg på plan 1 med inngang fra plassen mellom Tingretten og Malmskriverveien 4. Ny inngang til kontorer ble plassert ut mot Malmskriverveien på plan U. Bygget har etter ombygging fått en ny fleksibilitet og åpenhet som gjør det attraktivt for mange forskjellige brukere med høye krav til funksjonalitet og eksponering.

Foruten nye rettsaler med tilhørende venteceller inneholder bygget undervisningsrom for HIOA samt advokat- og ingeniørkontorer.

Hele anlegget av justisbygninger ble bygget ut som en enhet i begynnelsen av 70-tallet. Det ble brukt eksponerte betongkonstruksjoner som er karakteristisk for mange offentlige bygg fra denne tiden. Det var satt strenge miljømål fra byggherre som gjorde det nødvendig å isolere på utsiden av eksisterende fasade. Ved bruk av nye fiberbetongelementer ble oppdelingen av fasaden beholdt. Nye vinduer fra gulv til tak ga bygget et mer åpent uttrykk og arbeidsplassene fikk bedre lysforhold.

 

 

Personvern og cookies