Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Midlertidig Felleshus og hage – Fornebu

Felleshuset  er tenkt som et samlingssted for nærområdet, med særlig fokus på fellesskap, sosial bærekraft og urban dyrking. Huset  er på 100m2 og er bygget av ombrukte byggematerialer med konstruksjonsvirke av kortreist skog. Huset er off-grid med solceller som eneste energikilde. Prosjektets tilblivelse er en del av en ny måte å tenke stedsutvikling på. Bakgrunnen for idéen om et midlertidig felleshus og hage, er vinnerprosjektet «Fornebuhagen» i arkitektkonkurransen for utvikling av felt 9.4 for OBOS. Prosjektet som var et samarbeid mellom Dyrvik Arkitekter, Transborder studio, SLA og Bollinger og Grohmann.

Målet med midlertidig felleshus og hage for urban dyrking, var å starte utviklingen av et nytt område og boligprosjekt med å etablere et sted som representerer kjerneverdiene i det fremtidige boligprosjektet, bygge stedsidentitet, før tomten var ferdig regulert,
Som en konsekvens av miljøambisjonene i prosjektet, ble det naturlige tilleggsmålet å bygge et felleshus som er bygget etter sirkulærøkonomiske prinsipper, med fokus på co2-reduksjon og produksjon og lagring av egen energi. Det nye stedet er skapt med materialer som har hatt et liv før, eller overskuddsmaterialer fra andre prosjekter, som bidrar til fylle det nye stedet med historier.

Stikkord: historiefortelling, sirkulærøkonomi, bærekraft, fellesskap og medvirkning.

 

FAKTA 

Sted: Fornebu felt 9.4, Bærum

Program/innhold: Midlertiidig felleshus

Oppdragstype: Direkte forespørsel

Oppdragsgiver: OBOS Fornebu AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter/Transborder Studio

Konsulterende ingeniører: Bollinger Grohmann

Entreprenør: Hogne Myrvold AS

Fotograf: Jiri Havran/Camilla Molden

Bruttoareal: 100 m2

Oppføring/status: Ferdigstilt 2019

 

Personvern og cookies