Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

MYNTGATA 2 – Oslo

Reguleringsplan med skisseprosjekt i Myntgata 2 på vegne av Forsvarsbygg. Målet med planen er å gjenbruke eksisterende- og tilrettelegge for ny bebyggelse samt å åpne gårdsrommet for offentligheten.

 

FAKTA

Sted: Kvadraturen i bydel Sentrum, Oslo

Program/innhold: Nybygg og gjenbruk av bevaringsverdig bebyggelse, samt byrom

Oppdragstype: Reguleringsplan som følge av åpen anbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Samarbeid: Vista Analyse AS

Perspektivtegner: Downtown Architectural Visualisation

Bruttoareal: ca 18 000m2 BTA

Status: Levert 2015

 

Kvartalet som ligger i Kvadraturens randsone, 50 meter fra hovedinngangen til Akershus festning, består av vernet teglstensbebyggelse fra 1850-1900. Målet med planen er å gjenbruke eksisterende- og tilrettelegge for ny bebyggelse, samt å åpne gårdsrommet som i dag er avstengt med gjerder. Kvartalet inneholder det største gårdsrommet i Oslo sentrum.

Situasjonen med vernet teglstensbebyggelse og nærheten til Akershus festning fordrer et plangrep og en arkitektur som respekterer sine omgivelser. Det er samtidig et ønske å intensivere kvartalets potensiale, synliggjøre dets kvaliteter og historiske forankring i en samtidig kontekst.

Kvartalet inngår i en større sammenheng i en serie offentlige byrom fra Rådhusplassen til den nye Festningsallmenningen. En av de alternative traseene til den planlagte fjordtrikken går i Myntgata, det ligger flere eksisterende og planlagte kulturinstitusjoner i nærområdet, og kvartalet kan også sees som en inngangsportal til festningen. Planarbeidet med Myntgata 2 er både spennende og viktig.

Som del av planarbeidet har vi derfor utarbeidet en mulighetsstudie og et skisseprosjekt for ny bebyggelse i kvartalet. Mulighetsstudien undersøker varierte utbyggingsformer, program og bruk. Skisseprosjektet viser et kontorbygg til støtte for forsvarssektorens behov med muligheter for publikumsrettede funksjoner på gateplan.

Skisseprosjektet forholder seg til eksisterende kvartals- og gatestruktur. Det åpner for ferdsel gjennom gårdsrommet og nybygget har et generøst inngangsparti mot ny allmenning mellom Christiania Torv og gårdsrommet. Skissert materialbruk er hovedsakelig teglstein som gir bygget en soliditet og verdighet vi mener situasjonen krever.

Mulig program i kvartalet som helhet er kontor, bolig og utadrettede funksjoner, og endelig programmering vil være resultat av en pågående prosess i dialog med Oslo kommunen og antikvariske myndigheter.

 

Personvern og cookies