Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

NASJONALMUSEET

Klaus Schuwerk (Kleihues + Schuwerk) vant konkurransen om nytt Nasjonalmuseum i 2010 og Dyrvik Arkitekter ble i 2013 engasjert som lokal arkitekt. Nasjonalmuséet åpnet dørene for publikum 11. juni 2022. Prosjektet er et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuséet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo. Muséet har verdi som internasjonal formidlingsarena og er et byggverk med høy arkitektonisk kvalitet, komplekse tekniske løsninger og miljøkrav. Prosjekt- og byggefasen har gitt utfordringer med grunnforhold, tekniske fag, offentlige etater mm. Dyrvik Arkitekter har medvirket i alt fra miljø, offentlige etater, kommunikasjon med tekniske fag og utarbeidelse av detaljprosjekt ut- og innvendig.

 

FAKTA

Sted: Brynjulf Bulls Plass 2, Vestbanen, Oslo.
Program/innhold: Nasjonalmuseum
Oppdragstype: Konkurranse vunnet av Klaus Schuwerk
Oppdragsgiver: Statsbygg
Arkitekt: Klaus Schuwerk
Arkitektkontor: Kleihues + Schuwerk
Lokal arkitekt: Dyrvik Arkitekter
Landskap: Østengen & Bergo AS
Konsulterende ingeniører: Rambøll
Perspektivtegner: Kleihues + Schuwerk,
MIR Kommunikasjon
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Byggeprosjekt: 6,15 mrd.
Bruttoareal: 54.600 m2 BTA
Miljøspesifikasjoner: Forbildeprosjekt FUTURE BUILT
Oppføring/status: Åpner juni 2022

 

Statsbygg inviterte på vegne av Kulturdepartementet til en åpen konkurranse om nytt samlet museumsanlegg for Nasjonalmuséet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo. Konkurransen ble vunnet av den tyske arkitekten Klaus Schuwerk i 2010. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i juni 2013 og vinnerutkastet dannet grunnlag for ny reguleringsplan som ble vedtatt januar 2013. Dyrvik Arkitekter har bistått arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk.

Prosjektets hovedidé er å skape et museumsbygg som markerer Nasjonalmuséet som en viktig kulturinstitusjon, i samspill med Rådhuset, Akershus festning og de verneverdige stasjonsbygningene på Vestbanetomten.

Muséet har en differensiert volumoppbygging som knyttes til muséets funksjoner og tilpasser seg nabobebyggelsens gesimshøyder. Volumet nærmest vestbanebygningene har tilnærmet samme gesimshøyde som de eksisterende stasjonsbygningene. Fra dette volumet reiser lyshallen seg som et langstrakt rektangulært volum, som blir muséets kjennemerke. Bak lyshallen har volumene samme gesimshøyde som mot museumsplassen. Takflatene er tilgjengelige for muséets publikum i åpningstiden. Den bakre delen av muséet avsluttes med høyere volumer for administrasjonsfunksjoner og takterrasse for ansatte.

Fra vestibylen er det kontakt med utstillingsrommene som fordeler seg over tre etasjer. Utstillingsrommene varierer i størrelse med sentralt plasserte åpninger som binder disse til hverandre og skaper et naturlig sirkulasjonsmønster.

Muséet utformes og plasseres inntil omkringliggende gater og plasser: Dronning Mauds gate, Rådhusplassen, Dokkveien, gangvei og Munkedamsveien. Adkomst for driftsbiler er fra Munkedamsveien. Dronning Mauds gate har korttidsbusstopp for turistbusser og i Dokkveien er det parkeringsplasser. Adkomst førøvrig skjer til fots eller med sykkel. Universell utforming er en integrert del av planløsningen av muséet og har en god estetisk utforming.

Materialbruk: Isolert betongvegg med luftet natursteinskledning og glass. Innvendig kledning med bruk av rene materialer: naturstein, leirplater, gips, treverk (eik) og glass.

 

 

Personvern og cookies