Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

NEDRE LANGGATE – Tønsberg

Parallelloppdraget skal belyse muligheter for Nedre Langgate og tilgrensende byggetomter i forkant av ny byplan for de sentrale byområdene. Det overordnede målet er å styrke Tønsberg sentrum som bolig- og handelsområde.

 

FAKTA

Sted: Nedre Langgate, Tønsberg

Program/innhold: Områdeutvikling

Bruttoareal: 40 897 m2

Oppdragsgiver: Tønsberg kommune

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Dyrvik Arkitekter og Plan Urban

Trafikk og mobilitet: Plan Urban

Perspektivtegner: Downtown

 

Nedre Langgate har gjennom historien vært i kontinuerlig transformasjon. Men den første store endringen fant sted på begynnelsen av 1960-tallet. Etter at flere store kvartaler hadde brent ned til grunnen endret gaten karakter fra historisk bygate til å bli byens viktigste og tyngst belastede trafikkåre.

I dag ønsker Tønsberg kommune å stenge gaten for gjennomfartstrafikk da den nye fastlandsforbindelsen til Nøtterøy vil omdirigere det meste av gjennomfartstrafikken. Dermed oppstår en ny anledning til å gjenoppfinne Nedre Langgate. Prosjektets tittel henspiller på muligheten til å tenke fritt og skape en tredje versjon av gaten basert på en helt annen logikk: kollektivtrafikkens og fotgjengerens logikk.

Utredningen ser på muligheten for å bruke kollektivtrafikk som styrende drivkraft i byutviklingen, ved å tilby et effektivt og fremtidsrettet tilbud.

Nedre Langgate egner seg godt som kollektivgate på grunn av beliggenheten og det brede gatesnittet. Versjon 3.0 av Nedre Langgate beholder gatebredden som oppstod i 1960-årene, og etablerer en kollektivåre etter shared space-prinsippet. Gaten endrer karakter fra trafikkert gjennomfartsåre til en aktiv og variert allmenning.

Det etableres ulike soner i allmenningen for aktivitet, rekreasjon, handel og beplantning.  Biltilgjengelighet til området og parkeringshus sikres gjennom utvalgte tverrgater fra Storgata. De eksisterende trærne beholdes og inntar en prominent rolle i gaten.

Holdeplass for kollektivtrafikk etableres i forlengelsen av gangbroen over kanalen. Et nytt punkt på kulturaksen mellom Haugar kunstmuseum, biblioteket, Oseberg kulturhus og de ulike kulturtilbudene på motsatt side av kanalen.

Branntomtene på nordsiden av Nedre Langgate, som i dag benyttes til parkering, foreslås utviklet til bykvartaler med utadrettet virksomhet på gateplan og boliger i de øvrige etasjene. På bryggesiden etableres et flott kanalbad med tilhørende park på Honnørbrygga, et sjøfartsmuseum ved tollboden og en mathall for fremme av Vestfolds rike matkultur. De nye attraksjonene vil skape større variasjon i funksjoner i nedre del av sentrum og vil sammen med et betydelig økt antall boliger endre området til et aktivt annerledes bysentrum.

 

 

Personvern og cookies