Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

NOTODDEN

Plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse på Jernverkstomten i Notodden, inngår i en større satsning på dette attraktive området ut mot Heddalsvannet.

FAKTA 

Sted: Notodden

Program/innhold: Bolig, Omsorgsboliger, Møteplasser, Grøntområder.

Oppdragstype: 1. premie Plan- og designkonkurranse + idékonkurranse

Oppdragsgiver: Notodden Kommune

Arkitekt: Dyrvik arkitekter

Samarbeid: SLA og Bollinger + Grohmann Ingenieure

Perspektivtegner: Forbes Massie / Dyrvik

Bruttoareal: 124 000 BRA bolig felt/ 1 740 BTA Omsorgsboliger

Oppføring/status: Prosjektering 2018-2019

Vårt forslaget omfatter de to tomtene og skaper et felles miljø som dyrker områdets attraksjoner og muligheter.

Bebyggelsen i idékonkurransen møter omgivelsene med aktive og utadrettede aktiviteter som omkranser en felles hage. Denne har parseller til urbant landbruk som et tilbud til alle beboerne i kvartalet, der frukttrær, bærbusker og felleshus er en del av tilbudet. Byggene skjermer mot omgivelsene og er optimalisert med tanke på høsting av solenergi i tillegg til intensjonen om å tilføre Notodden et attraktivt byggeri. Prosjektet har ca 140 boliger med leiligheter, rekkehus og eneboliger i kjede.

Omsorgsboligene er tuftet på ideen om bebyggelse rundt et samlende tun. Vårt hovedfokus har vært å tilby boliger til funksjonsfriske og til beboere med fysiske og psykiske handicap med stort tilsynsbehov, i et enhetlig og attraktivt boligkompleks. Prosjektet er i massivtre og har minimum passivhusstandard, og det bruker energi fra solen og Tinnelva til oppvarming

Vi ser frem til å være med på å skape et spennende nytt bomiljø på Notodden, som blir inkluderende og bærekraftig med fellesskapsløsninger og deling, og som inviterer til å teste ut nye bo- og boligkvaliteter.

Personvern og cookies