Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

PÅ SPORET – Oslo

«På Sporet» er  vårt bidrag i parallelloppdraget for Schweigaardsgate 35-51.  Schweigaards gate er i ferd med å fornyes fra Sentralstasjonen til Oslo gate, og Rom sine eiendommer i 35-51 danner en viktig avslutning av transformasjonen med dette nye kontorbygget mot øst. Vårt forslag viser eiendommen som et avgjørende bindeledd mellom ny bebyggelse i vest og verneverdig boligbebyggelse i øst. Det foreslåtte prosjektet er et funksjonelt og fremtidsrettet bygg som tilpasser seg situasjonens funksjoner, masseoppbygging og arkitektonisk utforming – et bygg som øker områdets attraktivitet, og som møter den eksisterende bebyggelsen på en skånsom og respektfull måte.

 

FAKTA

Sted:  Oslo

Program/innhold: Kontorbygg

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Rom Eiendom

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Perspektivtegner: Downtown

Bruttoareal: 18 500 m2 BRA

Miljøspesifikasjoner: BREEAM Excellent

Oppføring/status: Parallelloppdrag 2017

 

 

Personvern og cookies