Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SANDAKERVEIEN 50E – Oslo

Prosjektet er lokalisert inntil Sandakerveien 50, sør-vest for den fredete Blystad Villa og Sandakerveien. I tillegg er tomten tydelig preget ev skråning mot Akerselva.

Prosjektet er organisert med en tydelig hovedinngang mot nord-øst. Denne plasseringen tar hensyn til og fremhever hagen mellom den nye blokken og Blystadvillaen.

Hovedinngang og felles funksjoner skaper et variert og interessant møte mot fortau/Sandakerveien.

Byggets fasade trappes ned mot elven (nord-vest), noe som gir muligheter for private balkonger, større leiligheter og tar hensyn til bredden på nabobyggene på begge sider.  Sett fra Akerselva fremkommer det tydelig at nybygget innordner seg som en jevn opptrapping mellom Sandakerveien og bebyggelsen i Ivar Bjørndals gate.

Bygget skal fremstå som et puss-bygg som en fortsettelse av et tema på elvesiden av Sandakerveien. Inntrukkede partier skal kles i stående trepanel.

I tillegg til private balkonger, etableres det uteoppholdsarealer på takterrassen, et lite platå i skråningen mot elven, samt i hageanlegg mot Blystadvillaen. Disse arealene oppfyller kravene til uteopphold samt skaper et variert tilbud til beboerne.

Hensyn til naturmangfold og vegetasjon, både i hageanlegg mot Blystadvillaen og skråningen mot Akerselva, har også vært viktige tema i Reguleringssaken og videre prosjektering.

 

FAKTA

Sted: Torshov, Oslo

Program/innhold: Boliger (36 stk), parkering, verneområder

Oppdragstype: Oppdrag

Oppdragsgiver: JM Norge AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Østengen og Bergo AS

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter AS

Bruttoareal: 18 200 BTA

Miljøspesifikasjoner: TEK-10, svanemerkering i hht JM miljø standard

Oppføring/status: Til salgs, under bygging 2020

Personvern og cookies