Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SANDEFJORD SJØFRONT

Mulighetsstudie for utvikling av Sandefjords sjøfront, fra Stub i vest til Kamfjordkilen i øst. Utredningen er vinklet ut i fra et byutviklingsperspektiv med fokus på aktivitet, attraktivitet, samt helhetlig og bærekraftig utvikling. Prosjektet legger opp til en intensivering av eksisterende kvaliteter, innenfor definerte fokusområder, som kan være med på å gi ny utvikling særpreg og egenart til sjøfronten.

 

FAKTA

Sted: Sandefjord, Sandefjord kommune

Program/innhold: Byutvikling, utredning av Sandefjord sjøfront

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Oppdragstype: Mulighetsstudie

Status: Ferdigstilt mai 2017

Bruttoareal: Sjøfront på ca. 1,5 km i luftlinje, ca. 170 daa på land

Arkitekt/prosjekteringsgruppe: Civitas AS i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS

 

Innenfor definerte delområder er det fore­slått tiltak i tre nivåer der nivåene indi­kerer ulike tidsperspektiv, hvor omfattende et tiltak er eller hvor stor endring det innebærer. Forslaget skal brukes som underlag av kommunen dersom det skal settes sammen et handlingsprogram for sjøfronten.

Sandefjords sjøfront har i dag en tydelig funksjonsdeling med grønne åpne parkområder i vest, sentrums- og havnefunksjoner i midten, og boligutvikling med et mer lokalt servicetilbud i øst. Prosjektet legger til rette for en videreføring av den overordnete funksjonsdelingen, konsentrering og intensivering av aktiviteter innenfor hvert område.

Det er arbeidet med å koble de særegne områdene bedre sammen, og samtidig knytte sjøfronten på byens eksisterende tilbud og forbindelser. Forslag til overordnet bymessig grep er utformet som en sammenhengende sjøfront, der kvaliteter som åpenhet mot sjøen, et urbant bryggeområde, virksom havn med fiskemottak og nyttefartøy, aktivt båtliv og romslige og grønne aktivitetsarealer danner et rikt og variert løp av sekvenser.

Anbefalt sammenstilling av tiltak for hele sjøfronten inkluderer aktivitetspark, nytt bryggeanlegg og sjøbad med utgangspunkt i Strømbadet, videreutvikling av strandpromenaden i Hesteskoen, utvidet serveringstilbud langs brygga og nytt bryggetorg og ny bydelspark i Kamfjordkilen. Dette er blant tiltakene som vil være med å aktivisere sjøfronten, og trekke bylivet ned mot vannet.

Langs sjøfronten er det tenkt å plassere informasjonsposter på strategiske punkter, der Sandefjords historie kobles opp til nye og eksisterende byrom, siktlinjer og opplevelsestilbud. Det er ønskelig å formidle hvordan den maritime historien har formet Sandefjord, fra vikingtid til kurb­advirksomhet, hvalfangst og skipsbygging.

Prosjektet er gjort i samarbeid med Civitas.

Personvern og cookies