Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SANDVIKA SENTRUM – Bærum

Ny plan for Sandvika sentrum øst som grunnlag for kommunedelplan 2009. Planens formål er å gi Sandvika øst en ny åpenhet med nye kvaliteter som kan gi Bærum kommune et konsentrert, vitalt og urbant senter hvor de gode stedlige kvalitetene bevares og underbygges.

 

FAKTA

Sted: Sandvika Bærum

Program/innhold: Områdeutvikling som grunnlag for KDP

Oppdragstype: Vinner av intervjukonkurranse 2006

Oppdragsgiver: Bærum Kommune, Entra, Johs Hansen Eiendom og andre grunneiere

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter as

Landskap: Dronninga Landskap as

Konsulterende ingeniører: Norsam as

Bruttoareal: 150 daa

Oppføring/status: Grunnlag for vedtatt kommunedelplan 2009

 

Planens formål er å utvikle Sandvika Øst til et åpent, levende og vitalt sentrum for Bærum kommune. Det forslåes nye gater og passasjer der gjenåpning av Jørgen Kanitz gate mot fjorden er det mest avgjørende planmessige grepet. Et opprustet jernbanetorg og en ny rådhuspark er med på å styrke sentrums urbane kvaliteter og offentlige rom. En viktig forutsetning er alle funksjoner på gateplan er utadrettede og aktiviserende.

Sentrum blir spesielt tilrettelagt for fotgjengere og myke trafikanter. Et nytt felles parkeringsanlegg under Rådhusparken gjør sentrum øst mest mulig bilfritt.

Planen ble utviklet med stor frihet og i god og tett dialog med kommune og grunneiere.  Planen ble lagt til grunn for vedtatt kommunedelplan. Den pågående utbygging i Sandvika øst forholder seg helt til denne planen.

 

 

Personvern og cookies