Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SKOGGATA BO- OG SERVICESENTER – Moss

Skoggata bo- og servicesenter ligger sentralt i Moss sentrum og er et «rom» for trygghet og omsorg. Den sentrale plasseringen medvirker til at prosjektet i mindre grad enn tradisjonelle omsorgsbygg oppleves som institusjonelt. Dette er et ledd i å komme behovene til den nye, moderne eldregenerasjonen i møte.

 

FAKTA

Sted: Skoggata 24, 1530 Moss, Norge.

Program/innhold: Bo- og servicesenter (Eldreomsorg)

Oppdragstype: Offentlig anskaffelse

Oppdragsgiver: Moss Kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS, i samarbeid med Arken AS (Rambøll Norge AS)

Landskap:  PA Hansen AS (Rambøll Norge AS)

Entreprenør: NCC Construction AS

Fotograf: Ivan Brodey

Bruttoareal: 5 855 m2 BTA

Oppføring/status: Ferdig 2012

 

Bygget er sammensatt av et volum som strekker seg langs Skoggata og et volum som ligger på tvers av dette mot nordøst. Slik skapes en stor, skjermet felleshage mot sør. Alle de private fellesarealene henvender seg mot hagen, mens hovedinngang, kafé og fellesarealer henvender seg mot Skoggata og byen.

Prosjektet er utformet i tegl med en stram karakter mot Skoggata og nabotomtene. For å bryte ned institusjonspreget og fremheve boligfunksjonen er leilighetene aksentuert i fasaden med en kraftig kobberinnramming. Byggets utadvendte funksjoner og fellesarealer åpner seg ut mot byen og gaten med store glasspartier. Prosjektet tilpasser seg den bygningsmessige skalaen i nærområdet, og tar nennsomt opp terrenget som faller bratt på tvers av Skoggata. Det er utgang til felleshagen på sørsiden fra to plan og det er generelt lagt vekt på nær kontakt mellom ute og inne.

Konkret består bygget av fire etasjer og en mindre kjelleretasje. Førsteetasje, som ligger inn i terrenget og tar opp terrengspranget, inneholder bl.a. kafe, torg og møteplass, aktivitetsarealer, trimrom og en del felles personalfunksjoner. De tre øverste etasjene er boligetasjer. Øverste etasje inneholder også en stor, felles takterrasse med utsikt over fjorden og byen. Boligdelen inneholder 52 leiligheter, organisert i 6 bogrupper med egne, skjermede fellesarealer.

Hovedbyggesteinen i prosjektet er en leilighet på 40 m2 med generell og fleksibel planløsning. Leiligheten skal med enkle grep kunne tilpasses den enkelte beboers pleiebehov. Er beboeren rimelig frisk og stort sett kan greie seg selv, fungerer leiligheten som en fullverdig bolig med oppholdsrom med integrert kjøkken og separat soverom. Er brukeren i større grad pleietrengende kan veggen mellom soverom og oppholdsrom settes til side slik at det blir ett større rom som frigjør plass til pleie, og innlemmer sengen i leilighetens sosiale sone. Alle leilighetene er organisert rundt fellesområder. Fellesområdene henvender seg til felleshagen mot sør og er tilrettelagt for felles bespisning, opphold og sosiale aktiviteter.

Byggets konstruksjoner er utført i plasstøpt betong. Fasadekledningen er utført i tegl fra Petersen Tegl, og rammene rundt leilighetene er kledd med kobber. Systemfasader og vinduer er utført i aluminium og bygget har utvendig solskjerming med lokal styring.

 

 

Personvern og cookies