Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

SONJA HENIE ISHALL – Oslo

Prosjektet inneholder ny isbane for kunstløp og ishockey, lokalisert på Frogner stadion. Ishallen er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan, og den ligger godt integrert i terrenget med grønt, buet tak, og fungerer som en overgang mellom parkens to nivåer.

 

FAKTA

Sted: Frogner, Oslo

Program/innhold: Ishall

Oppdragstype: Rammeavtale

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg oslo KF (KID)

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Rambøll AS

Rådgivende ingeniører: Rambøll AS

Perspektivtegner: Arqui9

Foto: Bygg.no v/Trond Joelson

Bruttoareal: 4000 m2 BTA

Miljøspesifikasjoner: Energiklasse A/Passivhus Energikilder: Fjernvarme

Oppføring/status: Ferdigstilt 2020

 

Frognerparken er en lokalisering som gir store forpliktelser i forhold til konsept og utforming, da den er et av Oslos mest besøkte områder og et område med stor kulturhistorisk verdi.

Det er valgt robuste og varige materialer i prosjektet som knytter seg opp mot de material-messige kvalitetene man finner i resten av parken. Det har vært et viktig premiss å skape et varig bygg som står seg over tid. Prosjektet inneholder ishall med tilhørende drifts- og servicefunksjoner, og er lokalisert på langsiden av Frogner stadion. Ishallen tilrettelegges for kunstløp og ishockey med ishall i midten, inngangsbygg mot sydøst, og tekniske anlegg mot nordvest.

Frogner ishall skal fremstå med en helhetlig arkitektonisk form, godt integrert i omgivelsene. Hallen er utformet med et buet tak som spenner over hallen og som dekkes med grønt mosebelegg. Det grønne taket gjør bygget til en naturlig del av det eksisterende landskapet. Med glassflater langs takets sideflater understrekes takets letthet og det skapes en kontakt mellom aktivitetene inne og ute.

Bygget består av plasstøpte betongvegger med takkonstruksjon av stålfagverk og lette takelementer. Ytterveggene består hovedsakelig av glass og granitt. Taket er dekket med grønt mosebelegg for naturlig fordrøyning og best mulig integrasjon med landskapet.

 

 

 

Personvern og cookies