Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

STOVNER SENTER – Oslo

Prosjektet består av ny reguleringsplan for utbygging og ombygging av Stovner Senter i den nordøstlige del av Oslo. Reguleringsplanen er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter AS i samarbeid med Bymiljøetaten. Planene åpner for en utvidelse på 4800 m2 BRA, et nytt inngangsparti med utvendig torg og trappeanlegg, samt oppgradering av store deler av eksisterende senter. Torg og møteplass knyttes direkte til den planlagte bydelsparken Linjeparken.

 

FAKTA

Sted: Stovner Senter vei 3, 0985 Oslo, Norge.

Program/innhold: Kjøpesenter – Nytt torg og møteplass

Oppdragstype: Oppdrag

Oppdragsgiver: Citycon Norway

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Fotograf: Ivan Brodey

Bruttoareal: 6 645 m2 BTA Nybygg/ ca. 27 000 m2 BTA Rehabilitering/ ca. 1000 m2 BTA Torg

Oppføring/status: Godkjent reguleringsplan. Prosjektet er under utvikling.

 

Etableringen av et nytt inngangsparti som henvender seg mot det nye torget og Linjeparken gir Stovner Senter en mer åpen og imøtekommende karakter, samtidig som tilbyggets fasader gir et mer arkitektonisk moderne og åpent uttrykk.

Fasaden er delt inn i en åpen og lukket del. Den nedre delen består av en åpen glassfasade som henvender seg mot torget. Den øvre delen er kledd med tynne perforerte plater hvor variasjon i perforeringen danner et mønster. Fasaden er opplyst bakfra og belysningen skal bidra til å skape atmosfære på plassen også på kveldstid.

Det to-etasjer høye tilbygget kiler seg inn mellom senterets eksisterende bygningskropper og danner en ny hovedinngang, i tillegg til ekstra kjøpesenterarealer. I umiddelbar tilknytning til inngangen er det plassert et stort atrium – en urban oppholdssone – som løser hovedsirkulasjonen i bygget. Atriet forbinder den nye delen med det eksisterende bygget. Sentrale funksjoner plasseres i tilknytning til atriet. Utleie- og handelsarealer henvender seg mot det nye torget og den indre hovedkorridoren.

Torget foran inngangen forbindes med Linjeparken via et trappe- og rampeanlegg. Fasaden på eksisterende parkeringshus som henvender seg mot Linjeparken beplantes med klatreplanter som gir et grønt bakteppe til parken.

Tilbyggets konstruksjoner er tenkt utført med hulldekker og søyler i betong. Fasaden er kledt med elokserte og perforerte aluminiumsplater. Som bakplate leveres en tynn lakkert aluminiumsplate. Mellom bakplate og fasadeplate monteres lys som lyser oppover bak fasadeplaten. Nye glassfasader utføres med standard profilsystem i aluminium og utvendig solskjerming. Belegning på torget skal utføres i børstet betong, og trappeanlegget utføres i granitt.

 

 

 

Personvern og cookies