Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TELENOR ELVEBREDDEN – Kristiansand

Telenor Elvebredden huser kontorer for Telenors ansatte og utleiearealer. Prosjektet ligger vakkert til mot Otra i Kristiansand, og består av tre kontorbygg under ett felles tak. Taket samler bygningskroppene om et felles adkomst- og kommunikasjonstorg i tre etasjer.

 

FAKTA

Sted: Kristiansand

Program/innhold: Kontor

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse

Oppdragsgiver: Telenor Eiendom AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Entreprenør: Kruse Smith AS

Fotograf: Jiri Havran

Bruttoareal: 12 500 m2 BRA

Oppføring/status: Ferdig 2002

 

Prosjektet består av tre relativt lukkede volumer med kontorfunksjoner som samles under et felles tak. Rommet som oppstår mellom dem løser inngang, vestibyle og åpne vertikale- og horisontale kommunikasjonsarealer.

Prosjektet er et rent kontorbygg til egen bruk og til utleie.  Det ble lagt stor vekt på å oppnå et klart skille mellom arbeid og kommunikasjon, hvor de åpne fellesarealene stimulerer til kontakt, fellesopplevelser og god visuell kontakt med de store kontorlandskapene.

Lave kostnader var en forutsetning. Arealbruk, grunnarbeider, konstruksjoner og materialbruk var bevisst og nøye vurdert med tanke på dette.

Ytterfasader og fellesarealer ble prioritert med hensyn til materialbruk og arkitektoniske kvaliteter, mens kontorarealene ble holdt i en relativ nøktern standard. Ytterfasader er i portugisisk skifer i kombinasjon med betong og glass.

Kontorbyggene er utført med bærende betong i yttervegger, mens det sammenbindende fellesbygget er i stål og betong. Betongen er i størst mulig utstrekning eksponert på innvendige fasader.

 

 

 

Personvern og cookies