Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

THORVALD MEYERS GATE 63-67 – Oslo

Thorvald Meyers gate 63-67 består av tre bygårder som over tid er bygget sammen til én.  Oppdraget består i rehabilitering av 1. etasje med nye forretningslokaler, og totalombygging av 2. til 4. etasje hvor nye boliger erstatter kontor.

 

FAKTA

Sted: Thorvald Meyers gate 63-67, Oslo.

Program/innhold: 39 leiligheter, samt næringslokaler i 1. etg

Bruttoareal: 4414m2 BRA bolig, 430m2 BRA næring, 100m2 BRA bevertning

Oppdragsgiver: Olav Thon

Oppføring/status: Ferdigstilt April 2015

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Fotograf: JI Bygg

Entreprenør: JI Bygg

 

I 1. etasje har en matbutikk flyttet ut og etasjen er restaurert og tilpasset to nye leietakere, med nye innganger, fasadeoppussing og innredning for interiørbutikk og serveringssted.  I 2. til 4. etasje bygges det til sammen 39 leiligheter med en variasjon fra ett til tre rom.

Bygget står på Byantikvarens gule liste og rehabiliteringen følger de foreliggende retningslinjer. De historiske og estetiske kvalitetene blir beholdt og tydeliggjort gjennom fasaderehabiliteringen. I toppetasjen blir det mot bakgården laget nye takopplett med nytt, men tilpasset, uttrykk og detaljering.

Hovedkonstruksjon er søyle-dekkekonstruksjon i betong. Bad er plassbygde. Materialet i fasadene er pusset og malt tegl , STO-puss og båndtekking i takopplett. Farger på pussfasadene er tatt ut av Olav Thon. Som rekkverk er det benyttet spilerekkverk på svalganger og glassrekkverk på balkonger.

 

 

Personvern og cookies