Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TØNSBERG TINGHUS

Nytt tinghus i Tønsberg skal samlokalisere Vestfold tingrett, Vestfold jordskifterett og Agder lagmannsretts aktivitet i Vestfold. Tinghuset bygges sentralt i byen og rett ved Tønsberg stasjon.

I samarbeid med NCC fikk vi førstepremie i en pris- og designkonkurranse som ble utlyst av Statsbygg på vegne av Domstolsadministrasjonen. Prosjektet er en mulighet for oss til å vise hvordan et kostnadseffektivt prosjekt med prefabrikkerte elementer kan bli et bygg med gode arkitektoniske kvaliteter og med høy miljøprofil. Relieff, tekstur og fargebruk samt store vinduer ut mot parken sikrer byen et bygg med sterk identitet. Målet er å skape et moderne monumentalbygg som signaliserer verdighet og høytidelighet samtidig som det er åpent og inkluderende for mennesker og omgivelser.

Nybygget vil være på rundt 4 700 kvadratmeter og inneholde gode og funksjonelle rom: 14 rettssaler, møteromsfasiliteter, venteceller og kontorarbeidsplasser for om lag 60 personer.

Tinghuset forventes å stå ferdig for innflytting høsten 2025.

 

FAKTA

Sted: Halfdan Wilhelmsens allé 2, Tønsberg

Oppdragstype: 1. premie i pris- og designkonkurranse

Oppdragsgiver: Statsbygg/ Domstoladministrasjonen

Perspektivtegninger: Dyrvik arkitekter og Piotr Banak

Størrelse: 47000 m2

Miljøspesifikasjoner: Passivhus

Status: Underveis

Personvern og cookies