Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TRØNDELAG TEATER – Trondheim

 

Prosjektet er et nybygg/tilbygg til det gamle fredede teaterbygget fra 1861 som resultat av 1.premie i en åpen arkitektkonkurranse i 1993. Den runde hovedsalen er midtpunkt og hjerte i anlegget. En ny foajé som åpner seg mot Erling Skakkes gate skaper forbindelser fra Leütenhaven til den gamle hovedinngangen med teatercafé og -salong. Tilpasning av volum og dimensjoner til eksisterende kvartalsstruktur har stått sentralt i prosjektet, samtidig som bygget er gitt et eget arkitektonisk uttrykk.

 

FAKTA

Sted: Trondheim

Program/innhold: Teater, nybygg og ombygging av teater fra 1816

Oppdragstype: 1.premie åpen arkitektkonkurranse 1993

Oppdragsgiver: Statsbygg

Arkitekt: 4B Arkitekter, Geir Dyrvik prosjektansvarlig

Entreprenør: Stjern Entreprenør

Fotograf: Jiri Havran

Bruttoareal: 12 000 m2 BRA

Oppføring/status: Ferdig 1997

 

Programmet består av hovedscene, studioscene, prøvesaler, verksteder, administrasjons- og publikumsfasiliteter. Nybygget knyttes sammen med det eksisterende teateret gjennom en felles foajé med henvendelse mot Prinsensgate og Leütenhaven. Mot Erling Skakkes gate åpner foajéen seg mot den bevaringsverdige trehusbebyggelsen med oppbrutte glassfasader som gir varierte innsyn og reflekser.

Hovedsalen i de nye arealene er hjertet i teateret og uttrykkes gjennom en sirkulær form som samler bygningsmassene og formidler de ulike retningene i planen. Hovedsal og studioscene kan fleksibelt tilpasses alle ulike oppsettinger og spilleformer. Verksteder, lager og garderober er plassert på motsatt side av foajéen og betjener begge teaterbygg. Dette gir teateret en klassisk og funksjonell oppbygging.

Hovedbæringen i bygget er i plasstøpt betong som i størst mulig grad er eksponert og med tilslag som gir en lys farge i alle arealer, bortsett fra i teatersalene hvor det er sort betong. Materialer og høyder er nøye tilpasset de forskjellige funksjonene og tilpasningshensynene til det gamle teatret. Utvendig materialbruk er i gyllen sandfarget tegl hvor deler har fått en kunstnerisk utsmykning av Søren Ubish.

 

 

Personvern og cookies