Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TWEED – Smestad i Oslo

Vårt plangrep tvinner, foredler og forandrer Smestads funksjoner i et nytt samspill, en tweed, der mennesker, arkitektur og byens landskap sees på som én helhet: Grønne og blå strukturer som førende for områdets mobilitet og koblinger på tvers.

FAKTA

Sted: Smestad, Oslo

Program/innhold: Knutepunktsutvikling, fortetting

Oppdragstype: Mulighetsstudie/parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Østengen & Bergo AS

Konsulterende ingeniører: Vista Analyse og Rambøll

Perspektivtegner: Tegmark

Bruttoareal: 220 daa sentrumsplan

 

Reduksjon i bilbruk og styrking av det grønne transportnettet gjennom å addere manglende koblinger til den eksisterende byveven. Etablering av kryssing i plan for kollektivreisende og myke trafikanter for å bedre koblinger, visuelt og fysisk på tvers av Sørkedalsveien og Viggo Hansteens vei. Fortetting og programmering mellom Smestad og Skøyen via Hoffsveien og Hoffselven. En bebyggelse som åpner seg opp og hvor sosial utveksling ikke bare skjer internt i bygården men mellom kvartaler og mellom rekreasjon og boligbebyggelse.

 

Personvern og cookies